สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี
Nonthaburi Area Exicse Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

มอบของ.jpg

โครงการส่งเสริมคุณธรรมทางสังคม ในวันสถาปนากรมสรรพสามิต ครบรอบ 91 ปี

นายเดชา บุญอินทร์ สรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี เป็นประธานการจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมทางสังคม ในวันสถาปนากรมสรรพสามิต ครบรอบ 91 ปี
โดยมีข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี และสาขาเข้าร่วมงานดังกล่าว ณ มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566

ว61.png

กำชับให้ใช้มาตรการทางวินัยโดยเคร่งครัด

กำชับให้ใช้มาตรการทางวินัยโดยเคร่งครัด กรณีเจ้าหน้าที่มีพฤติการณ์เข้าข่ายปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต รายละเอียด

ว60.png

ลดหย่อนอัตราค่าธรรมเนียม

ขยายระยะเวลาการลดหย่อนค่าธรรมเนียมสำหรับการให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมพร้อมพิมพ์ใบอนุญาตจำหน่ายสุรา ยาสูบ และไพ่ สำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตต่อเนื่อง ณ สถานประกอบการเดิม (เอกสารแนบ)

ประกาศ.png

ประกาศสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี

ประกาศสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี (คลิกที่นี่)

 

คบจ.แจกถุงยังชีพผู้ประสบภัยน้ำท่วม_1.jpg

คบจ.มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มีดำริให้ผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ให้การสนับสนุนการดำเนินงานผู้ว่าราชการจังหวัดและลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในพื้นที่ นั้น

นายเดชา บุญอินทร์ สรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี คณะผู้บริหารการคลังประจำหวัดและเจ้าหน้าที่ร่วมลงพื้นที่เพื่อมอบถุงยังชีพให้ผู้ประสบอุทกภัย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากถุงยังชีพจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงการคลังในพื้นที่ จำนวน 650 ชุด ให้กับชุมชนวัดแคนอก และชุมชนวัดน้อยนอก ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี ในวันพุธที่ 19 ตุลาคม 2565

km65.jpg

การจัดการความรู้ เรื่อง “แนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคลากรของกรมสรรพสามิต” 

บรรยายโดยนายทินกร อ่องแสงคุณ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยี วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. ผ่าน Application Zoom รายละเอียด

OTOP_0.jpg

การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี สินค้ากลุ่มเซรามิควิจิตรผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา (OTOP)

นายเดชา บุญอินทร์ สรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี พร้อมคณะทำงานฯ เยี่ยมชม สินค้ากลุ่มเซรามิควิจิตรผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา (OTOP) นายวีรชัย กลัดสำเนียง ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี เพื่อจัดหาช่องทางการตลาด การส่งเสริมการขาย และการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ

to make merit 1.jpg

สรรพสามิตนนท์ ทำบุญ 90 ปี กรมสรรพสามิต

นายเดชา บุญอินทร์ สรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี และเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี จัดโครงการทำบุญ 90 ปี กรมสรรพสามิตและการจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา และการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 70 พรรษา ณ วัดพุทธปัญญา ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี เมือวันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565

 

 

 

ลดหย่อนค่าธรรมเนียม.png

ลดหย่อนอัตราค่าธรรมการให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมพร้อมพิมพ์ใบอนุญาตจำหน่ายสุรา ยาสูบ และไพ่ สำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตต่อเนื่อง ณ สถานประกอบการเดิม ผ่านสาขาของธนาคารกรุงไทย

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ได้ขยายเวลาการลดหย่อนอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับการให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมพร้อมพิมพ์ใบอนุญาตจำหน่ายสุรา ยาสูบ และไพ่ สำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตต่อเนื่อง ณ สถานประกอบการเดิม ผ่านสาขาของธนาคารกรุงไทย โดยธนาคารได้ลดหย่อนอัตราค่าบริการเหลือฉบับละ 15.- บาทต่อรายการ ออกไปอีก 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 คลิกดูรายละเอียดที่นี่

 

ข่าวปราบปราม

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว

ข่าวปราบปราม

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข้อมูลเผยแพร่

ข่าวปราบปราม

กรมสรรพสามิต | Excise Department ประชาสัมพันธ์