สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี
Nonthaburi Area Exicse Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

เยี่ยม1.jpg

เดินทางไปตรวจเยียมสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา และโรงงานอุตสาหกรรม

นางสาวนิตยา โสรีกุล สรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี เดินทางไปตรวจเยียมสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี สาขาบางใหญ่, บริษัท ไทยเอเชีย แปซิฟิค บริวเวอรี่ จำกัด และบริษัท ไทยมิรินฟูด จำกัด เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563

ท่าน ส..jpg

นางสาวนิตยา โสรีกุล เข้ารับตำแหน่ง สรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี

นางสาวนิตยา โสรีกุล เดินทางเข้ารับตำแหน่งสรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี พร้อมสักการะพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 ณ ศาลหลักเมืองจังหวัดนนทบุรี และศาลพระภูมิเจ้าที่ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563

 

IMG_4741.JPG

การจัดกิจกรรมวันสถาปนากรมสรรพสามิต ปี 2559

การจัดกิจกรรมวันสถาปนากรมสรรพสามิต ปี 2559 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10.00 น. ณ วัดตำหนักใต้