เกี่ยวกับสำนักงาน > ทำเนียบผู้บริหาร
  

 

 

ภาพท่านส.ประดิษฐ์.jpg

 

สรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี   

 

นายประดิษฐ์ ชาญชลยุทธ

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

 

มิ.ย. 2559 - ปัจจุบัน

 non_jintana.png

นางจินตนา ศรีคล้าย

ต.ค. 2554 - ปัจจุบัน

Rg1-footer.jpg
bullet.gif

 

ต.ค. 2552 - ก.ย. 2554

Rg1-footer.jpg
bullet.gif  
Rg1-footer.jpg