ข่าวประชาสัมพันธ์
        เกี่ยวกับสำนักงาน
        ประชาชน/ผู้เสียภาษี
        สำหรับบุคลากร
  
การขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์.jpg
ประกาศกรมสรรพสามิต
เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
ฝ่ายอำนวยการ : ผู้บันทึกข้อมูล 

เรื่อง อนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563_Page_2.jpg
ประกาศกรมสรรพสามิต
เรื่อง อนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ฝ่ายอำนวนการ : ผู้บันทึกข้อมูล 

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์_Page_1.jpg
ประกาศกรมสรรพสามิต
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
ฝ่ายอำนวยการ : ผู้บันทึกข้อมูล 

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์.jpg
ประกาศกรมสรรพสามิต
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
ฝ่ายอำนวยการ : ผู้บันทึกข้อมูล