สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย
Nongkhai Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department งบทดลองการเบิกจ่าย

งบทดลองประจำปีงบประมาณ 2567 (ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567)

ตุลาคม 2566 (งวดที่ 1)

พฤศจิกายน 2566 (งวดที่ 2) 

ธันวาคม 2566 (งวดที่ 3)

มกราคม 2567 (งวดที่ 4)

 

กุมภาพันธ์ 2567 (งวดที่ 5) 

*****************************************************************************

งบทดลองประจำปีงบประมาณ 2566 (ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566)

ตุลาคม 2565 (งวดที่ 1)

พฤศจิกายน 2565 (งวดที่ 2)

ธันวาคม 2565 (งวดที่ 3)

มกราคม 2566 (งวดที่ 4)

กุมภาพันธ์ 2566 (งวดที่ 5)

มีนาคม 2566 (งวดที่ 6)

เมษายน 2566 (งวดที่ 7)

พฤษภาคม 2566 (งวดที่ 8)

มิถุนายน 2566 (งวดที่ 9)

กรกฎาคม 2566 (งวดที่ 10)

สิงหาคม 2566 (งวดที่ 11)

กันยายน 2566 (งวดที่ 12)

***************************************************************************

งบทดลองประจำปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565)

**********************************************************************************************

งบทดลองประจำปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)