วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย นำโดย นายชวการ มาฆะวงศ์ สรรพสามิตพื้นที่หนองคาย พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สรรพสามิต
ร่วมกับผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาเส้นตำบลบ้านถ่อน และบริษัท ไอคิว เซ้าท์อิสต์ โอเอ อุดรธานี จำกัด ได้จัดกิจกรรม "วันสถาปนากรมสรรพสามิต" ครบรอบ 89 ปี

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย นำโดย นายชวการ มาฆะวงศ์ สรรพสามิตพื้นที่หนองคาย พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สรรพสามิต 
ร่วมกับผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาเส้นตำบลบ้านถ่อน และบริษัท ไอคิว เซ้าท์อิสต์ โอเอ อุดรธานี จำกัด ได้จัดกิจกรรม "วันสถาปนากรมสรรพสามิต" ครบรอบ 89 ปี 
โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 
1. แจกชุดนักเรียนและสิ่งของที่จำเป็นสำหรับนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน จำนวน 32 ชุด
2. แจกไอศกรีม นม ขนม จำนวน 350 ชุด
ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย

  • วันเกิดกรมสรรพสามิต1.jpgวันเกิดกรมสรรพสามิต2.jpgวันเกิดกรมสรรพสามิต3.jpgวันเกิดกรมสรรพสามิต4.jpgวันเกิดกรมสรรพสามิต5.jpgวันเกิดกรมสรรพสามิต6.jpgวันเกิดกรมสรรพสามิต7.jpgวันเกิดกรมสรรพสามิต8.jpgวันเกิดกรมสรรพสามิต9.jpgวันเกิดกรมสรรพสามิต10.jpgวันเกิดกรมสรรพสามิต11.jpgวันเกิดกรมสรรพสามิต12.jpgวันเกิดกรมสรรพสามิต13.jpgวันเกิดกรมสรรพสามิต14.jpgวันเกิดกรมสรรพสามิต15.jpgวันเกิดกรมสรรพสามิต16.jpgวันเกิดกรมสรรพสามิต17.jpgวันเกิดกรมสรรพสามิต18.jpgวันเกิดกรมสรรพสามิต19.jpgวันเกิดกรมสรรพสามิต20.jpg