เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 นายชวการ มาฆะวงศ์ สรรพสามิตพื้นที่หนองคาย ร่วมกับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยาเส้นบ้ านถ่อน อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
มอบสิ่งของช่วยผู้ประสบภัยไวรัสโควิด-19 ที่ศาลากลางจังหวัดหนองคาย โดยมี นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นผู้รับมอบ

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563  นายชวการ  มาฆะวงศ์ สรรพสามิตพื้นที่หนองคาย ร่วมกับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยาเส้นบ้ านถ่อน อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
 มอบสิ่งของช่วยผู้ประสบภัยไวรัสโควิด-19 ที่ศาลากลางจังหวัดหนองคาย โดยมี นายรณชัย จิตรวิเศษ  ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นผู้รับมอบ 

  • 1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg