กระทรวงการคลังร่วมใจสู้ภัย COVID-19 ส่งมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์แปลงสภาพพร้อมใช้งาน

กระทรวงการคลังร่วมใจสู้ภัย COVID-19 ส่งมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์แปลงสภาพพร้อมใช้งาน

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคายนำโดย  นายชวการ  มาฆะวงศ์ สรรพสามิตพื้นที่หนองคาย มอบแอลกอฮอล์เพื่อล้างมือที่ผลิตจากแอลกอฮอล์แปลงสภาพ ตามโครงการกระทรวงการคลังร่วมใจสู้ภัย COVID-19 ส่งมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์แปลงสภาพ พร้อมใช้งาน จำนวน 2,200 ลิตร  ให้กับสำนักงานสาธารณสุขหนองคาย  เพื่อนำไปใช้ในการป้องกันเชื้อไวรัส  โดยมี นายรณชัย จิตรวิเศษ  ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย และนายแพทย์วิศณุ วิทยาบำรุง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย และหน่วยงานที่ขอความอนุเคราะห์ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์แปลงสภาพพร้อมใช้งาน ที่มีผลกระทบต่อ COVID-19 มีดังนี้สำนักงานจังหวัดหนองคาย, สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองคาย, สำนักงานศุลกากรพื้นที่หนองคาย, สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองคาย ทั้งหมดรวม 800 ลิตร เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563


  • 410262.jpg410263.jpg410264.jpgS__15556652.jpg