-ร่าง-
ประกาศกรมสรรพสามิต
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย สาขาศรีเชียงใหม่
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 
-ร่าง-
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย สาขาศรีเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิ๊กที่นี่
 

ร่างประกาศก่อสร้างบ้านพักฯ สาขาศรีเชียงใหม่_Page_01.jpg