สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย
Nongkhai Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department สถิติข้อมูลภาษี

- สถิติข้อมูลภาษีเดือน ตุลาคม 2564  คลิ๊กที่นี่

- สถิติข้อมูลภาษีเดือน พฤศจิกายน 2564  คลิ๊กที่นี่

- สถิติข้อมูลภาษีเดือน ธันวาคม 2564  คลิ๊กที่นี่

- สถิติข้อมูลภาษีเดือน มกราคม 2565 คลิ๊กที่นี่

- สถิติข้อมูลภาษีเดือน กุมภาพันธ์ 2565  คลิ๊กที่นี่