สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย
Nongkhai Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

ถวายพระพร 3.jpg

พิธีลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ห้องโถงชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดหนองคาย

วันที่ 28 กรกฏาคม 2566 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย โดยเรือเอกดุลพินิจ ณ นครพนม สรรพสามิตพื้นที่หนองคายเรือเอกดุลพินิจ ณ นครพนม สรรพสามิตพื้นที่หนองคาย พร้อมด้วยนายชัยณรงค์ จันทร์แสง นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ และนายจิรพงศ์ เพิ่มพูล นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ ได้เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  ณ ห้องโถงชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดหนองคาย

ปลูกป่า1.jpg

โครงการปลูกป่าอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ณ โรงเรียนบ้านเมืองบาง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

โครงการปลูกป่าอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ณ โรงเรียนบ้านเมืองบาง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

ยกย่องเชิดชูบุคลากร  2566_Page_7.jpg

ประกาศสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย เรื่อง ยกย่องเชิดชูบุคลากรที่ทำความดีจนเป็นแบบอย่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย ได้คัดเลือกบุคลากรในสังกัดเพื่อยกย่องเชิดชูที่ทำความดีจนเป็นแบบอย่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานที่มีความตั้งใจในการปฏิบัติงานด้วยความชื่อสัตย์ สุจริต ทำความดีอย่างต่อเนื่อง ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชู บุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม ในการปฏิบัติงาน และทำความดีจนเป็นแบบอย่างให้กับบุคลากร ในหน่วยงาน จำนวน 6 ท่าน ดังนี้  คลิ๊กที่นี่

พระธนบดีมหาเศรษฐี6.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย โดย เรือเอกดุลพินิจ ณ นครพนม สรรพสามิตพื้นที่หนองคาย และเจ้าหน้าที่ฝ่ายอำนวยการนำแผ่นทองแดง ถวายให้ พระครูภาวนาเจติยาภิบาล(พระอาจารย์ทวี มหาวีโร)วัดพระธาตุบังพวน จารอักขระและอธิฐานจิต เพื่อใช้ในการจัดสร้างพระธนบดีมหาเศรษฐี

วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย โดย เรือเอกดุลพินิจ ณ นครพนม สรรพสามิตพื้นที่หนองคาย และเจ้าหน้าที่ฝ่ายอำนวยการนำแผ่นทองแดงถวายให้ พระครูภาวนาเจติยาภิบาล(พระอาจารย์ทวี มหาวีโร)วัดพระธาตุบังพวน จารอักขระและอธิฐานจิต เพื่อใช้ในการจัดสร้างพระธนบดีมหาเศรษฐี รูปหล่อลอยองค์ หล่อด้วยโลหะบรอนซ์ มีขนาดหน้าตักกว้าง 5 นิ้ว ฐานกว้าง 9 นิ้ว สูง 12.5 นิ้ว เพื่อมอบไว้ประจำสำนัก/ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ/กลุ่ม/กอง/สำนักงานเลขานุการกรม/สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1 – 10/สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ทุกพื้นที่ เพื่อให้บุคลากรได้สักการบูชา

ประกาศเจตนารมณ์1.png

ประกาศเจตนารมณ์สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย

 

ประกาศเจตนารมณ์  สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย พวกเราสมาชิกในสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย มีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะขับเคลื่อนสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย ให้เป็นองค์กรคุณธรรม คลิ๊กที่นี่

39001.jpg

นายฉลอง นิ่มเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานด้านการปราบปราม ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย

วันที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 09.20 น นายฉลอง นิ่มเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 เป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานด้านการปราบปราม ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติงานด้านการปราบปราม และเพื่อให้การปฏิบัติงานดังกล่าว มีแนวทางที่ถูกต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตามหนังสือกรมสรรพสามิต กค 0618/ว65 เรื่อง การกำชับให้ใช้มาตรการทางการบริหารแก่ ข้าราชการที่มีพฤติการณ์เข้าข่ายกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 แจ้งว่าบัดนี้ได้ปรากฏข่าวทางสื่อมวลชนหลายกรณีว่ามีข้าราชการที่มีพฤติการณ์ซึ่งอาจเข้าข่ายเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง จึงเห็นควรกำชับให้ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลให้ข้าราชการประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบคุณธรรม จริยธรรมและวินัย รวมทั้งดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของกรมสรรพสามิตเป็นไปด้วยความโปร่งใส ตลอดจนเพื่อให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นในการดำเนินการของส่วนราชการ

2196561.jpg

นายเกรียงไกร พัฒนาภรณ์ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมคณะ ได้เข้าตรวจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สรรพสามิต ณ จุดตรวจน้ำมันส่งออกโดยมีเรือเอก ดุลพินิจ ณ นครพนม สรรพสามิตพื้นที่หนองคายให้การต้อนรับ

วันที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 14.30 น. นายเกรียงไกร พัฒนาภรณ์ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมคณะ ได้เข้าตรวจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สรรพสามิต ณ จุดตรวจน้ำมันส่งออกโดยมีเรือเอก ดุลพินิจ ณ นครพนม สรรพสามิตพื้นที่หนองคายให้การต้อนรับ

องค์ภา.jpg

กิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และพิธีทำบุญเลี้ยงพระและใส่บาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2566 ณ สโมสรข้าราชการกรมสรรพสามิต (ชั่วคราว) อาคารสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปรามเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2566

วันที่ 6 มกราคม 2566 เรือเอกดุลพินิจ ณ นครพนม สรรพสามิตพื้นที่หนองคาย ได้เข้าร่วมกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และพิธีทำบุญเลี้ยงพระและใส่บาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2566 ณ สโมสรข้าราชการกรมสรรพสามิต (ชั่วคราว) อาคารสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม