สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย
Nongkhai Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลนักวิชาการสรรพสามิต.jpg

ประกาศกรมสรรพสามิต
เรื่องการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิต

ประกาศกรมสรรพสามิต

เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิต คลิ๊กที่นี่

ประกาศผลเจ้าพนักงานธุรการ.jpg

ประกาศกรมสรรพสามิต
เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ที่ได้รับคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ที่ได้รับคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ  คลิ๊กที่นี่

0001.jpg

ประกาศกรมสรรพสามิต
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคลลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

ประกาศกรมสรรพสามิต
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคลลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ คลิ๊กที่นี่

0001.jpg

ประกาศกรมสรรพสามิต
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคลลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิต

ประกาศกรมสรรพสามิต
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคลลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิต คลิ๊กที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ_Page_1.jpg

ประกาศกรมสรรพสามิต
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 
กำหนดวันเวลา วิธีการสอบ สถานที่ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก

ประกาศกรมสรรพสามิต

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ กำหนดวันเวลา วิธีการสอบ สถานที่ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก คลิกที่นี่

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ_Page_1.jpg

ประกาศกรมสรรพสามิต
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิต 
กำหนดวันเวลา วิธีการสอบ สถานที่สอบ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก

ประกาศกรมสรรพสามิต  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิต กำหนดวันเวลา วิธีการสอบ สถานที่สอบ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก คลิกที่นี่

 

รับสมัครเจ้าพนักงาน.jpg

ประกาศกรมสรรพสามิต
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคลลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

ประกาศกรมสรรพสามิตเรื่อง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคลลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ คลิ๊กที่นี่

รับสมัครคัดเลือกบุคลลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว.jpg

ประกาศกรมสรรพสามิต
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิต

ประกาศกรมสรรพสามิตเรื่อง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคลลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิต  คลื๊กที่นี่