สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย
Nongkhai Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน.jpg

ประกาศกรมสรรพสามิต
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะภาคความรู้ ครั้งที่ 1
และกำหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะภาคความรู้
ในตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน

ประกาศกรมสรรพสามิต
เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะภาคความรู้ ครั้งที่ 1
และกำหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะภาคความรู้
ในตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน คลิ๊กที่นี่

รับสมัครบุคคลเพื่อการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป.jpg

ประกาศกรมสรรพสามิต
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศกรมสรรพสามิต
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป คลิ๊กที่นี่

การประกาศรายชื่อผู็ชนะการประมูลขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการ.jpg

ประกาศกรมสรรพสามิต
เรื่อง การประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการและสิ่งปลูกสร้างพร้อมการรื้อถอน

ประกาศกรมสรรพสามิต
เรื่อง การประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการและสิ่งปลูกสร้างพร้อมการรื้อถอน คลิ๊กที่นี่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคาร - คัดลอก.jpg

ประกาศกรมสรรพสามิต
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคาร
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย สาขาศรีเชียงใหม่ พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศกรมสรรพสามิต
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคาร
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย สาขาศรีเชียงใหม่ พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิ๊กที่นี่

การขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการและสิ่งปลูกสร้างพร้อมการรื้อถอน.jpg

ประกาศกรมสรรพสามิต
เรื่อง การขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการและสิ่งปลูกสร้างพร้อมการรื้อถอน

ประกาศกรมสรรพสามิต
เรื่อง  การขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการและสิ่งปลูกสร้างพร้อมการรื้อถอน คลิ๊กที่นี่

ขายทอดตลาด อ.เมือง.jpg

ประกาศกรมสรรพสามิต
เรื่อง ขายทอดตลาดของกลางคดีอาญา พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย สาขาเมืองหนองคาย

ประกาศกรมสรรพสามิต
เรื่อง  ขายทอดตลาดของกลางคดีอาญา พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย สาขาเมืองหนองคาย คลิ๊กที่นี่

ประกาศกรมสรรพสามิต ตัวจริง.jpg

ประกาศกรมสรรพสามิต
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสานักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย สาขาศรีเชียงใหม่ พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศกรมสรรพสามิต
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสานักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย สาขาศรีเชียงใหม่ พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิ๊กที่นี่