สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย
Nongkhai Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

1.jpg

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 นายชวการ มาฆะวงศ์ สรรพสามิตพื้นที่หนองคาย ร่วมกับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยาเส้นบ้ านถ่อน อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
มอบสิ่งของช่วยผู้ประสบภัยไวรัสโควิด-19 ที่ศาลากลางจังหวัดหนองคาย โดยมี นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นผู้รับมอบ

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563  นายชวการ  มาฆะวงศ์ สรรพสามิตพื้นที่หนองคาย ร่วมกับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยาเส้นบ้ านถ่อน อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
 มอบสิ่งของช่วยผู้ประสบภัยไวรัสโควิด-19 ที่ศาลากลางจังหวัดหนองคาย โดยมี นายรณชัย จิตรวิเศษ  ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นผู้รับมอบ 

S__15556652.jpg

กระทรวงการคลังร่วมใจสู้ภัย COVID-19 ส่งมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์แปลงสภาพพร้อมใช้งาน

กระทรวงการคลังร่วมใจสู้ภัย COVID-19 ส่งมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์แปลงสภาพพร้อมใช้งาน

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคายนำโดย  นายชวการ  มาฆะวงศ์ สรรพสามิตพื้นที่หนองคาย มอบแอลกอฮอล์เพื่อล้างมือที่ผลิตจากแอลกอฮอล์แปลงสภาพ ตามโครงการกระทรวงการคลังร่วมใจสู้ภัย COVID-19 ส่งมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์แปลงสภาพ พร้อมใช้งาน จำนวน 2,200 ลิตร  ให้กับสำนักงานสาธารณสุขหนองคาย  เพื่อนำไปใช้ในการป้องกันเชื้อไวรัส  โดยมี นายรณชัย จิตรวิเศษ  ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย และนายแพทย์วิศณุ วิทยาบำรุง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย และหน่วยงานที่ขอความอนุเคราะห์ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์แปลงสภาพพร้อมใช้งาน ที่มีผลกระทบต่อ COVID-19 มีดังนี้สำนักงานจังหวัดหนองคาย, สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองคาย, สำนักงานศุลกากรพื้นที่หนองคาย, สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองคาย ทั้งหมดรวม 800 ลิตร เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563

การประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดต้นไม้ในที่ราชพัสดุ ครั้งที่ 2.jpg

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดต้นไม้ในที่ราชพัสดุ ครั้งที่ 2

ประกาศกรมสรรพสามิต  เรื่อง การประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดต้นไม้ในที่ราชพัสดุ ครั้งที่ 2 คลิ๊กที่นี่

ประกาศกรมสรรพสามิตเรื่องขายทอดตลาดต้นไม้ในที่ราชพัสดุ 2.jpg

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่องขายทอดตลาดต้นไม้ในที่ราชพัสดุ ครั้งที่ 2

ประกาศกรมสรรพสามิต  เรื่องขายทอดตลาดต้นไม้ในที่ราชพัสดุ ครั้งที่ 2  คลิ๊กที่นี่

ประกาศกรมสรรพสามิตเรื่องขายทอดตลาดต้นไม้ในที่ราชพัสดุ.jpg

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่องขายทอดตลาดต้นไม้ในที่ราชพัสดุ

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่องขายทอดตลาดต้นไม้ในที่ราชพัสดุ คลิ๊กที่นี่

ประกาศไทย.jpg

ประกาศเจตนารมณ์
"เจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการ และร่วมต่อต้านทุจริต"
Declaration of Intention
"Honesty in Administration and Against Corruption "
ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ประกาศเจตนารมณ์
"เจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการ และร่วมต่อต้านทุจริต"
Declaration of Intention
"Honesty in Administration and Against Corruption "
ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ คลิ๊กที่นี่

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง11.png

ประกาศกรมสรรพสามิต
เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง คลิ๊กที่นี่

ประกาศกรมสรรพสามิตเรื่องขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์สำนักงานที่ชำรุด และไม่ได้ใช้งานในราชการ_Page_1.jpg

ประกาศกรมสรรพสามิต
เรื่องขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์สำนักงานที่ชำรุด และไม่ได้ใช้งานในราชการ

ประกาศกรมสรรพสามิต
เรื่องขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์สำนักงานที่ชำรุด และไม่ได้ใช้งานในราชการ  คลิ๊กที่นี่