สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย
Nongkhai Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว.jpg

ประกาศกรมสรรพสามิต
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ กำหนดวันเวลา วิธีการสอบ สถานที่สอบ และระเบียบปฎิบัติเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก

ประกาศกรมสรรพสามิต
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ กำหนดวันเวลา วิธีการสอบ สถานที่สอบ และระเบียบปฎิบัติเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก คลิ๊กที่นี่

ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว.jpg

ประกาศกรมสรรพสามิต
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

ประกาศกรมสรรพสามิต
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ คลิ๊กที่นี่

วิ่ง62.jpg

ประชาสัมพันธ์โครงการ Excise Mini Marathon 2019 Rim Khong Nong Khai เดินวิ่งเพื่อหารายได้จัดซื้อครุภัณฑ์สนับสนุนทางการแพทย์ ให้โรงพยาบาลโพธิ์ตาก อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย ในวันที่ 25 พค.2562 ณ. บริเวณริมแม่น้ำโขง จ.หนองคาย

ประชาสัมพันธ์โครงการ Excise Mini Marathon 2019 Rim Khong Nong Khai เดินวิ่งเพื่อหารายได้จัดซื้อครุภัณฑ์สนับสนุนทางการแพทย์ ให้โรงพยาบาลโพธิ์ตาก อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย ในวันที่ 25 พค.2562 ณ. บริเวณริมแม่น้ำโขง จ.หนองคาย รายละเอียดการสมัครได้ที่   http://wasan.excise.go.th/01_excise_run_2019/home/ คลิ๊กที่นี่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.jpg

ประกาศกรมสรรพสามิต
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศกรมสรรพสามิต
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิ๊กที่นี่

ประกาศ_Page_1.jpg

ประกาศกรมสรรพสามิต
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศกรมสรรพสามิต
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป คลิ๊กที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสมถนะ.jpg

ประกาศกรมสรรพสามิต
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ภาคความสามารถ ครั้งที่ 2
และมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาคคุณสมบัติส่วนบุคคลอื่น

ประกาศกรมสรรพสามิต
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ภาคความสามารถ ครั้งที่ 2 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาคคุณสมบัติส่วนบุคคลอื่น คลิ๊กที่นี่

ประกาศรายชื่อ.jpg

ประกาศกรมสรรพสามิต
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ภาคความรู้ ครั้งที่ 1 และ
มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมถรรนะ ภาคความสามารถ ครั้งที่ 2

ประกาศกรมสรรพสามิต
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ภาคความรู้ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมถรรนะ ภาคความสามารถ ครั้งที่ 2 คลิ๊กที่นี่

ประกาศเจตนารมณ์55_Page_3.jpg

ประกาศเจตนารมณ์
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย"เจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการ"

ประกาศเจตนารมณ์
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย"เจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการ" คลิ๊กที่นี่