สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย
Nongkhai Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

แผนติดตามGECCสาขาเมืองหนองคาย 63.jpg

แผนติดตาม GECC พ.ศ.2563 ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย สาขาเมืองหนองคาย

แผนติดตาม GECC พ.ศ.2563 ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย สาขาเมืองหนองคาย คลิ๊กที่นี่

แผนบริหารความเสี่ยงภายใต้สถานการณ์โรคโควิด1.jpg

คู่มือการบริหารความเสี่ยงต่อสถานการณ์ การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย สาขาเมืองหนองคาย คลิ๊กที่นี่

ประกาศเจตนารมณ์ไทย2563.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย ประกาศเจตนารมณ์ "เจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการ และร่วมต่อต้านการทุจริต"

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย ประกาศเจตนารมณ์ "เจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการ และร่วมต่อต้านการทุจริต"

26554.jpg

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย
ได้เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ตามลำดับดังต่อไปนี้
เวลา 06.30 น. เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีลงนามถวารพระพรชัยมงคลและพิธีถวายสัตย์ปฎิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดิน ณ ศาลากลางจังหวัดหนองคาย
เวลา 10.30 น. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ณ บริเวณพิธีลานหน้าอุโบสถวันศรีชมพูองค์ตื้อ บ้านน้ำโมง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
เวลา 13.30 น. พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายสัตย์ปฎิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดิน ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย
เวลา 14.00 น. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชหลวงพ่อพระใสและพระเจดีย์ ณ ศาลาหลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง จังหวัดหนองคาย
เวลา 17.00 น. เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดหนองคาย

...

คืนเงินประกันสัญญา.jpg

ประกาศสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย
เรื่อง คืนเงินประกันสัญญา และเงินมัดจำ

ประกาศสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย  เรื่อง คืนเงินประกันสัญญา และเงินมัดจำ คลิ๊กที่นี่

1.jpg

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 นายชวการ มาฆะวงศ์ สรรพสามิตพื้นที่หนองคาย ร่วมกับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยาเส้นบ้ านถ่อน อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
มอบสิ่งของช่วยผู้ประสบภัยไวรัสโควิด-19 ที่ศาลากลางจังหวัดหนองคาย โดยมี นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นผู้รับมอบ

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563  นายชวการ  มาฆะวงศ์ สรรพสามิตพื้นที่หนองคาย ร่วมกับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยาเส้นบ้ านถ่อน อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
 มอบสิ่งของช่วยผู้ประสบภัยไวรัสโควิด-19 ที่ศาลากลางจังหวัดหนองคาย โดยมี นายรณชัย จิตรวิเศษ  ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นผู้รับมอบ 

S__15556652.jpg

กระทรวงการคลังร่วมใจสู้ภัย COVID-19 ส่งมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์แปลงสภาพพร้อมใช้งาน

กระทรวงการคลังร่วมใจสู้ภัย COVID-19 ส่งมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์แปลงสภาพพร้อมใช้งาน

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคายนำโดย  นายชวการ  มาฆะวงศ์ สรรพสามิตพื้นที่หนองคาย มอบแอลกอฮอล์เพื่อล้างมือที่ผลิตจากแอลกอฮอล์แปลงสภาพ ตามโครงการกระทรวงการคลังร่วมใจสู้ภัย COVID-19 ส่งมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์แปลงสภาพ พร้อมใช้งาน จำนวน 2,200 ลิตร  ให้กับสำนักงานสาธารณสุขหนองคาย  เพื่อนำไปใช้ในการป้องกันเชื้อไวรัส  โดยมี นายรณชัย จิตรวิเศษ  ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย และนายแพทย์วิศณุ วิทยาบำรุง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย และหน่วยงานที่ขอความอนุเคราะห์ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์แปลงสภาพพร้อมใช้งาน ที่มีผลกระทบต่อ COVID-19 มีดังนี้สำนักงานจังหวัดหนองคาย, สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองคาย, สำนักงานศุลกากรพื้นที่หนองคาย, สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองคาย ทั้งหมดรวม 800 ลิตร เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563

การประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดต้นไม้ในที่ราชพัสดุ ครั้งที่ 2.jpg

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดต้นไม้ในที่ราชพัสดุ ครั้งที่ 2

ประกาศกรมสรรพสามิต  เรื่อง การประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดต้นไม้ในที่ราชพัสดุ ครั้งที่ 2 คลิ๊กที่นี่