สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย
Nongkhai Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

GECC1.jpg

 การตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC ประจำปี 2564 ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย สาขาศรีเชียงใหม่ 

วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 15.00 น. นายฉลอง นิ่มเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 พร้อมด้วยคณะทำงานตรวจติดตามของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 เข้าร่วมรับฟัง สังเกตการณ์ การตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC ประจำปี 2564 ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยมีท่านโชคชัย เดชอมรธัญ ประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก ชุดที่ 9 พร้อมคณะ เป็นคณะทำงานตรวจ
ประเมินฯ ในการดำเนินการนี้มี นายชวการ มาฆะวงศ์ สรรพสามิตพื้นที่หนองคาย และคณะเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย สาขาศรีเชียงใหม่ ได้ให้การต้อนรับและชี้แจงการดำเนินการเข้ารับการตรวจประเมินจากคณะอนุกรรมการตรวจประเมินฯ

คืนเงินรับฝากต่างๆ.jpg

ประกาศสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย
เรื่อง คืนเงินรับฝากต่างๆ

ประกาศสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย  เรื่อง คืนเงินรับฝากต่างๆ คลิ๊กที่นี่

เจตนารมณ์101.png

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย ประกาศเจตนารมณ์ "เจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการ" ประจำปี พ.ศ.2564

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย ประกาศเจตนารมณ์ "เจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการ" คลิ๊กที่นี่

วันเกิดกรมสรรพสามิต20.jpg

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย นำโดย นายชวการ มาฆะวงศ์ สรรพสามิตพื้นที่หนองคาย พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สรรพสามิต
ร่วมกับผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาเส้นตำบลบ้านถ่อน และบริษัท ไอคิว เซ้าท์อิสต์ โอเอ อุดรธานี จำกัด ได้จัดกิจกรรม "วันสถาปนากรมสรรพสามิต" ครบรอบ 89 ปี

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย นำโดย นายชวการ มาฆะวงศ์ สรรพสามิตพื้นที่หนองคาย พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สรรพสามิต 
ร่วมกับผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาเส้นตำบลบ้านถ่อน และบริษัท ไอคิว เซ้าท์อิสต์ โอเอ อุดรธานี จำกัด ได้จัดกิจกรรม "วันสถาปนากรมสรรพสามิต" ครบรอบ 89 ปี 
โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 
1. แจกชุดนักเรียนและสิ่งของที่จำเป็นสำหรับนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน จำนวน 32 ชุด
2. แจกไอศกรีม นม ขนม จำนวน 350 ชุด
ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย

แผนติดตามGECCสาขาเมืองหนองคาย 63.jpg

แผนติดตาม GECC พ.ศ.2563 ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย สาขาเมืองหนองคาย

แผนติดตาม GECC พ.ศ.2563 ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย สาขาเมืองหนองคาย คลิ๊กที่นี่

แผนบริหารความเสี่ยงภายใต้สถานการณ์โรคโควิด1.jpg

คู่มือการบริหารความเสี่ยงต่อสถานการณ์ การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย สาขาเมืองหนองคาย คลิ๊กที่นี่

ประกาศเจตนารมณ์ไทย2563.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย ประกาศเจตนารมณ์ "เจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการ และร่วมต่อต้านการทุจริต"

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย ประกาศเจตนารมณ์ "เจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการ และร่วมต่อต้านการทุจริต"

26554.jpg

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย
ได้เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ตามลำดับดังต่อไปนี้
เวลา 06.30 น. เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีลงนามถวารพระพรชัยมงคลและพิธีถวายสัตย์ปฎิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดิน ณ ศาลากลางจังหวัดหนองคาย
เวลา 10.30 น. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ณ บริเวณพิธีลานหน้าอุโบสถวันศรีชมพูองค์ตื้อ บ้านน้ำโมง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
เวลา 13.30 น. พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายสัตย์ปฎิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดิน ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย
เวลา 14.00 น. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชหลวงพ่อพระใสและพระเจดีย์ ณ ศาลาหลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง จังหวัดหนองคาย
เวลา 17.00 น. เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดหนองคาย

...