สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย
Nongkhai Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

การประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดต้นไม้ในที่ราชพัสดุ ครั้งที่ 2.jpg

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดต้นไม้ในที่ราชพัสดุ ครั้งที่ 2

ประกาศกรมสรรพสามิต  เรื่อง การประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดต้นไม้ในที่ราชพัสดุ ครั้งที่ 2 คลิ๊กที่นี่

ประกาศกรมสรรพสามิตเรื่องขายทอดตลาดต้นไม้ในที่ราชพัสดุ 2.jpg

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่องขายทอดตลาดต้นไม้ในที่ราชพัสดุ ครั้งที่ 2

ประกาศกรมสรรพสามิต  เรื่องขายทอดตลาดต้นไม้ในที่ราชพัสดุ ครั้งที่ 2  คลิ๊กที่นี่

ประกาศกรมสรรพสามิตเรื่องขายทอดตลาดต้นไม้ในที่ราชพัสดุ.jpg

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่องขายทอดตลาดต้นไม้ในที่ราชพัสดุ

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่องขายทอดตลาดต้นไม้ในที่ราชพัสดุ คลิ๊กที่นี่

ประกาศไทย.jpg

ประกาศเจตนารมณ์
"เจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการ และร่วมต่อต้านทุจริต"
Declaration of Intention
"Honesty in Administration and Against Corruption "
ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ประกาศเจตนารมณ์
"เจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการ และร่วมต่อต้านทุจริต"
Declaration of Intention
"Honesty in Administration and Against Corruption "
ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ คลิ๊กที่นี่

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง11.png

ประกาศกรมสรรพสามิต
เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง คลิ๊กที่นี่

ประกาศกรมสรรพสามิตเรื่องขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์สำนักงานที่ชำรุด และไม่ได้ใช้งานในราชการ_Page_1.jpg

ประกาศกรมสรรพสามิต
เรื่องขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์สำนักงานที่ชำรุด และไม่ได้ใช้งานในราชการ

ประกาศกรมสรรพสามิต
เรื่องขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์สำนักงานที่ชำรุด และไม่ได้ใช้งานในราชการ  คลิ๊กที่นี่

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย สาขาศรีเชียงใหม่.jpg

ประกาศ กรมสรรพสามิต เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย สาขาศรีเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ กรมสรรพสามิต เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย สาขาศรีเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  คลิ๊กที่นี่

ร่างประกาศก่อสร้างบ้านพักฯ สาขาศรีเชียงใหม่_Page_01.jpg

-ร่าง-
ประกาศกรมสรรพสามิต
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย สาขาศรีเชียงใหม่
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 
-ร่าง-
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย สาขาศรีเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิ๊กที่นี่