สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย
Nongkhai Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะกรรมการขายทอดตลาด_Page_1.png

ประกาศคณะกรรมการขายทอดตลาด สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย

เรื่อง ขายทอดตลาดของกลางในคดีอาญาในหน้าที่ของกรมสรรพสามิต คลิ๊กที่นี่

กิจกรรม .jpg

การจัดกิจกรรม เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมหาชนกกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564

วันนี้ เวลา 08.30 น. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย ได้จัดพิธีวางพวงมาลา  เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมหาชนกกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564
 ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย 

รายงาน สขร.เดือน กันยายน64_Page_2.png

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน กันยายน 2564 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนกันยายน 2564 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย คลิ๊กที่นี่

สขร กย 64.png

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน สิงหาคม 2564
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน สิงหาคม 2564 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย คลิ๊กที่นี่

สขร  เดือน ก.ค.64 2.png

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน กรกฏาคม 2564
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน กรกฏาคม 2564  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย คลิ๊กที่นี่

GECC1.jpg

 การตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC ประจำปี 2564 ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย สาขาศรีเชียงใหม่ 

วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 15.00 น. นายฉลอง นิ่มเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 พร้อมด้วยคณะทำงานตรวจติดตามของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 เข้าร่วมรับฟัง สังเกตการณ์ การตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC ประจำปี 2564 ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยมีท่านโชคชัย เดชอมรธัญ ประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก ชุดที่ 9 พร้อมคณะ เป็นคณะทำงานตรวจ
ประเมินฯ ในการดำเนินการนี้มี นายชวการ มาฆะวงศ์ สรรพสามิตพื้นที่หนองคาย และคณะเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย สาขาศรีเชียงใหม่ ได้ให้การต้อนรับและชี้แจงการดำเนินการเข้ารับการตรวจประเมินจากคณะอนุกรรมการตรวจประเมินฯ

คืนเงินรับฝากต่างๆ.jpg

ประกาศสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย
เรื่อง คืนเงินรับฝากต่างๆ

ประกาศสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย  เรื่อง คืนเงินรับฝากต่างๆ คลิ๊กที่นี่

เจตนารมณ์101.png

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย ประกาศเจตนารมณ์ "เจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการ" ประจำปี พ.ศ.2564

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย ประกาศเจตนารมณ์ "เจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการ" คลิ๊กที่นี่