สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย
Nongkhai Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์ภา.jpg

กิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และพิธีทำบุญเลี้ยงพระและใส่บาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2566 ณ สโมสรข้าราชการกรมสรรพสามิต (ชั่วคราว) อาคารสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปรามเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2566

วันที่ 6 มกราคม 2566 เรือเอกดุลพินิจ ณ นครพนม สรรพสามิตพื้นที่หนองคาย ได้เข้าร่วมกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และพิธีทำบุญเลี้ยงพระและใส่บาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2566 ณ สโมสรข้าราชการกรมสรรพสามิต (ชั่วคราว) อาคารสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม

 

ปีใหม่2 (2).jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย โดย เรือเอกดุลพินิจ ณ นครพนม สรรพสามิตพื้นที่หนองคาย และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปราบปราม เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566

วันที่ 29 ธันวาคม 2565 เวลา 11.00 น. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย โดย เรือเอกดุลพินิจ ณ นครพนม สรรพสามิตพื้นที่หนองคาย และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปราบปราม เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566  ณ ลานวัฒนธรรมเฉลิมพระเกรียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  โดยมีนายราชันย์  ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธาน

 

ป้องกันภัย1.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย ร่วมรับฟังพิธีเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566 และการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 3/2565 ผ่านระบบวีดีทัศน์

วันที่ 29 ธันวาคม 2565 เวลา 10.30 น. ฝ่ายปราบปรามเข้าร่วมรับฟังพิธีเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566 และการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 3/2565 ผ่านระบบวีดีทัศน์ ณ ห้องประชุมพระใส ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดหนองคาย โดยมีนายราชันย์  ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธาน

งานพระเจ้าตาก1.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในวัน"สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช" ประจำปีพุทธศักราช 2565

วันที่ 28 ธันวาคม 2565 เวลา 08.00 น. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย  โดย เรือเอกดุลพินิจ ณ นครพนม สรรพสามิตพื้นที่หนองคาย และเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในวัน"สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช" ประจำปีพุทธศักราช 2565 

โครงการทำบุญ 90 ปี2.jpg

โครงการทำบุญ 90 ปี กรมสรรพสามิต (วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565) พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำเดือน ธันวาคม 2565

วันที่ 22 ธันวาคม 2565 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย จัดกิจกรรมตามแผน/โครงการทำบุญ 90 ปี กรมสรรพสามิต (วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565) โดยจัดให้มีพิธีทำบุญเลี้ยงพระ พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ถวายผ้าไตรจีวรแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ณ. วัดบ้านบอนทุ่ง ต.หาดคำ อ.เมือง จ.หนองคาย 

king9-05-12-2565-680.jpg

วันที่ 5 ธันวาคม 2565 เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดขมหาราช บรมนาถพิตร และวันพ่อแห่งชาติ

วันที่ 5 ธันวาคม 2565

เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดขมหาราช บรมนาถพิตร และวันพ่อแห่งชาติ  สามารถลงนามคำกล่วน้อมรำลึก ได้ที่ลิ๊งค์ คลิ๊กที่นี่

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่องการขึ้นบัญชี.png

ประกาศกรมสรรพสามิต
เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ประกาศกรมสรรพสามิต

เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ คลิ๊กที่นี่

ประกาศผลสอบพนง ขับรถ ธุรการ_Page_1.png

ประกาศกรมสรรพสามิต
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ประกาศกรมสรรพสามิต

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ คลิ๊กที่นี่