สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย
Nongkhai Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมฯ การขึ้นบัญชี พนักงานราชการ_Page_1.png

ประกาศกรมสรรพสามิต
การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิต

ประกาศกรมสรรพสามิต

การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิต คลิ๊กที่นี่

ประกาศกรมสรรพสามิต_Page_1.png

ประกาศกรมสรรพสามิต
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภาคคุณสมบัติส่วนบุคคลอื่น (สัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิต

ประกาศกรมสรรพสามิต

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภาคคุณสมบัติส่วนบุคคลอื่น (สัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิต คลิ๊กที่นี่

ประกาศผลสอบ.png

ประกาศกรมสรรพสามิต
เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ภาคความสามารถ กำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิต

ประกาศกรมสรรพสามิต 

เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ภาคความสามารถ กำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิต คลิ๊กที่นี่

 

ประกาศเจตนารมณ์ 67.png

กรมสรรพสามิต ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

กรมสรรพสามิต ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 คลิ๊กที่นี่

ประกาศวันสมัคร.png

ประกาศกรมสรรพสามิต
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ภาคความรู้ที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิต

ประกาศกรมสรรพสามิต

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ภาคความรู้ที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิต  คลิ๊กที่นี่

ประกาศรับสมัครพนักงานพื้นที่หนองคาย_Page_1.png

ประกาศกรมสรรพสามิต
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย มีความประสงค์ที่จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ตำแหน่ง งานจัดเก็บภาษี สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย สาขาเมืองหนองคาย จำนวน 1 อัตรา ผู้ประสงค์ที่จะสมัครขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย ฝ่ายอำนวยการ ชั้น 2 ตั้งแต่วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประสงค์ที่จะสมัครขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย ฝ่ายอำนวยการ ชั้น 2 ตั้งแต่วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ ในวันและเวลาราชการ ดูรายละเอียด คลิ๊กที่นี่

ยุทธศาสตร์.png

กรมสรรพสามิตได้มีการขับเคลื่อนองค์กร ตามยุทธศาสตร์ EASE Excise "ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยภาษีสรรพสามิต มุ่งเน้นสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมภิบาล(ESG) สร้างมาตราฐานสากลเพื่อเดินหน้าประเทศไทยสู่ความยั่งยืน" เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของกรมสรรพสามิตอย่างมีประสิทธิภาพให้เป็นในทิศทางเดียวกัน จึงประชาสัมพันธ์คลิปวีดีโอ"องค์กรภาครัฐต้นแบบด้าน ESG" และคลิปวีดีโอ"รางวัลเกียรติยศเลิศรัฐ ประจำปี 2566"

กรมสรรพสามิตได้มีการขับเคลื่อนองค์กร ตามยุทธศาสตร์ EASE Excise "ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยภาษีสรรพสามิต มุ่งเน้นสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมภิบาล(ESG)  สร้างมาตราฐานสากลเพื่อเดินหน้าประเทศไทยสู่ความยั่งยืน" เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ กรมสรรพสามิตอย่างมีประสิทธิภาพให้เป็นในทิศทางเดียวกัน จึงประชาสัมพันธ์คลิปวีดีโอ"องค์กรภาครัฐต้นแบบด้าน ESG"  https://drive.google.com/file/d/1u8Kac_vdBlD7Kuf-T9zC7Xg61Yl8S5z4/view  และคลิปวีดีโอ"รางวัลเกียรติยศเลิศรัฐ ประจำปี 2566"  https://drive.google.com/file/d/19IgVSGzkI-3P9t25F5KF8VKrP2_qDosJ/view   เพื่อให้บุคลากรในสังกัดได้ทราบข้อมูลและทิศทางการดำเนินงานของกรมสรรพสามิตโดยทั่วกัน

 

ประกาศขายทอดตลาด_Page_1.png

ประกาศคณะกรรมการขายทอดตลาด สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย เรื่อง ขายทอดตลาดของกลางคดีอาญาในหน้าที่ของกรมสรรพสามิต

ประกาศคณะกรรมการขายทอดตลาด สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคายเรื่อง ขายทอดตลาดของกลางคดีอาญาในหน้าที่ของกรมสรรพสามิต คลิ๊กที่นี่