สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย
Nongkhai Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department เป็นไปไม่ได้ที่ไม่ต้องและไม่ต้องดูแลภายในหน่วยงาน

- กรมสามิต ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฎิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  คลิ๊กที่นี่ 

- สำนักงานสามิตพื้นที่หนองคาย ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฎิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  คลิ๊กที่นี่ 

- ใบประกาศเกียรติคุณมอบให้บุคคลากร ดาวเด่น (STAR)  คลิ๊กที่นี่

ประกาศสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย เรื่องยกย่องเชิดชูบุคลากรที่ทำความดีจนเป็นแบบอย่างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 คลิ๊กที่นี่   

ประกาศสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย เรื่องยกย่องเชิดชูบุคลากรที่ทำความดีจนเป็นแบบอย่างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 คลิ๊กที่นี่

- ถอดบทเรียนเรื่อง "ความสำเร็จสาเร็จของเป้าหมายของโครงการพัฒนาองค์กรองค์กรต้นแบบและสละสิทธิ์" ประจำปี พ.ศ.2566 คลิ๊กที่นี่