ข่าวประชาสัมพันธ์
        เกี่ยวกับสำนักงาน
        ประชาชน/ผู้เสียภาษี
        สำหรับบุคลากร
  
ประกาศกรมสรรพสามิตเรื่องขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์สำนักงานที่ชำรุด และไม่ได้ใช้งานในราชการ_Page_1.jpg
ประกาศกรมสรรพสามิต
เรื่องขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์สำนักงานที่ชำรุด และไม่ได้ใช้งานในราชการ
ฝ่ายอำนวยการ : ผู้บันทึกข้อมูล 

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย สาขาศรีเชียงใหม่.jpg
ประกาศ กรมสรรพสามิต เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย สาขาศรีเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ฝ่ายอำนวยการ : ผู้บันทึกข้อมูล 

ร่างประกาศก่อสร้างบ้านพักฯ สาขาศรีเชียงใหม่_Page_01.jpg
-ร่าง-
ประกาศกรมสรรพสามิต
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย สาขาศรีเชียงใหม่
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ฝ่ายอำนวยการ : ผู้บันทึกข้อมูล 

การขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์.jpg
ประกาศกรมสรรพสามิต
เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
ฝ่ายอำนวยการ : ผู้บันทึกข้อมูล