สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย
Nongkhai Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department  ข่าวประชาสัมพันธ์

การขึ้นบัญชี.png

ประกาศกรมสรรพสามิต
เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิต

ประกาศกรมสรรพสามิต
เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิต คลิ๊กที่นี่

 

สัมภาษณ์.png

ประกาศกรมสรรพสามิต
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)ตำแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิต

ประกาศกรมสรรพสามิต

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิต คลิ๊กที่นี่

แสตมป์อัตราศูนย์ 1.jpg

เรือเอกดุลย์พินิจ ณ นครพนม สรรพสามิตพื้นที่หนองคายและสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 นำโดยนายนายสุริยันต์ วงศ์อาษา ผู้อำนวยการส่วนบริหารการจัดเก็บภาษีได้ร่วมกันจัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง โครงการออกตรวจติดตามผู้ประกอบอุตสาหกรรมผลิตยาเส้นที่ได้รับสิทธิเสียภาษีอัตตราศูนย์ (แนะนำการทำบัญชี) แก่ตัวแทนผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาเส้น/ยาสูบ

วันที่19 ก.ค.2565 เวลา 14.00 น.   เรือเอกดุลย์พินิจ ณ นครพนม สรรพสามิตพื้นที่หนองคายและสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 นำโดยนายนายสุริยันต์ วงศ์อาษา ผู้อำนวยการส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี ได้ร่วมกันจัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง โครงการออกตรวจติดตามผู้ประกอบอุตสาหกรรมผลิตยาเส้นที่ได้รับสิทธิเสียภาษีอัตตราศูนย์ (แนะนำการทำบัญชี) แก่ตัวแทนผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาเส้น/ยาสูบในเขตจังหวัดหนองคาย จำนวน 21 ราย เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านกฎระเบียบและเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมกับหน่วยงาน ในมิติด้านคุณภาพการให้บริการของกรมสรรพสามิต  อีกทั้งรับทราบข้อเสนอแนะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการต่อไป โดยการประชุมครั้งนี้ได้ดำเนินการภายใต้มาตรการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด  ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมประชุมเป็นอย่างมาก และได้ตอบข้อซักถามจนเป็นที่พอใจ เลิกประชุมเวลา 15.40 น.

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว_Page_1.png

ประกาศกรมมสรรพสามิต
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ภาคความรู้ความสามารถ ที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง

ประกาศกรมมสรรพสามิต

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก และระเบียบปฎิบัติเกี่ยวกับการคัดเลือก คลิ๊กที่นี่

 

ประกาศกรมสรรพสามิต.png

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิต

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิต ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย คลิ๊กที่นี่

ราชินี.png

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2565 ลงนามถวายพระพรออนไลน์คลิ๊กได้ที่ LINK  คลิ๊กที่นี่ หรือสแกน QR CODE 

 

 

 

 

 

 

 

มอบกระเช้า1.jpg

สรรพสามิตพื้นที่หนองคายพร้อมคณะ ได้หมอบกระเช้าการประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าไหมเพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา วันที่12 สิงหาคม 2565

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 สรรพสามิตพื้นที่หนองคายพร้อมคณะ ได้หมอบกระเช้าการประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าไหมเพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา วันที่12 สิงหาคม 2565 ที่สำนักงานจังหวัดหนองคาย  โดยนายณัฐพงษ์  คำวงศ์ปั่น หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองคาย เป็นผู้รับมอบ 

รายงานประจำปี .png

หนังสือรายงานประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของกรมสรรพสามิต

- หนังสือรายงานประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของกรมสรรพสามิต สามารถเรียกข้อมูลได้ที่ www.excise.go.th หัวข้อ "รายงานประจำปี" หรือคลิ๊กlink ที่นี่

 

 

 

ข่าวทั้งหมด

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว