ข่าวประชาสัมพันธ์
        เกี่ยวกับสำนักงาน
        ประชาชน/ผู้เสียภาษี
        สำหรับบุคลากร
  
ประกาศไทย.jpg
ประกาศเจตนารมณ์
"เจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการ และร่วมต่อต้านทุจริต"
Declaration of Intention
"Honesty in Administration and Against Corruption "
ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ฝ่ายอำนวยการ : ผู้บันทึกข้อมูล 

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง11.png
ประกาศกรมสรรพสามิต
เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง
ฝ่ายอำนวยการ : ผู้บันทึกข้อมูล 

ประกาศกรมสรรพสามิตเรื่องขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์สำนักงานที่ชำรุด และไม่ได้ใช้งานในราชการ_Page_1.jpg
ประกาศกรมสรรพสามิต
เรื่องขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์สำนักงานที่ชำรุด และไม่ได้ใช้งานในราชการ
ฝ่ายอำนวยการ : ผู้บันทึกข้อมูล 

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย สาขาศรีเชียงใหม่.jpg
ประกาศ กรมสรรพสามิต เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย สาขาศรีเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ฝ่ายอำนวยการ : ผู้บันทึกข้อมูล