สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย
Nongkhai Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department  ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลื_Page_1.png

ประกาศกรมสรรพสามิต
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ภาคความรู้เฉพาะตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก และระเบียบปฎิบัติเกี่ยวกับการคัดเลือก ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษี

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ภาคความรู้เฉพาะตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก และระเบียบปฎิบัติเกี่ยวกับการคัดเลือก ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษี คลิ๊กที่นี่

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตรวจสอบภาษี_Page_1.png

ประกาศกรมสรรพสามิต
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษี

ประกาศกรมสรรพสามิต ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษี คลิ๊กที่นี่

เชิดชู.jpg

ประกาศสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย เรื่อง ยกย่องเชิดชูบุคลากรที่ทำความดีจนเป็นแบบอย่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประกาศสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย เรื่อง ยกย่องเชิดชูบุคลากรที่ทำความดีจนเป็นแบบอย่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย ได้คัดเลือกบุคลากรในสังกัดเพื่อยกย่องเชิดชูที่ทำความดีจนเป็นแบบอย่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานที่มีความตั้งใจในการปฏิบัติงานด้วยความชื่อสัตย์ สุจริต ทำความดีอย่างต่อเนื่อง ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชู บุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม ในการปฏิบัติงาน และทำความดีจนเป็นแบบอย่างให้กับบุคลากร ในหน่วยงาน จำนวน 6 ท่าน ดังนี้ คลิ๊กที่นี่

ประกาศรับสมัครสอบ ตำแหน่ง นักตรวจสอบภาษี.png

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักตรวจสอบภาษี

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักตรวจสอบภาษี คลิ๊กที่นี่

พระเทพ1.jpg

โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2567

วันที่ 4 เมษายน 2567 สรรพสามิตพื้นที่หนองคายพร้อมด้วยนางสาวรัชฏาภรณ์ สุวรรณรัตน์ นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ ทำบุญตักบาตรโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2567  ณ วัดจอมมณี 

วันเกิดกรมฯ1.jpg

งานวันสถาปนากรมสรรพสามิต ครบรอบ 92 ปี

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย ได้จัดกิจกรรมโครงการ “งานวันสถาปนากรมสรรพสามิต ครบรอบ 92 ปี” เพื่อน้อมรำลึกถึงวันครบรอบวันสถาปนากรมสรรพสามิต และเป็นการแสดงออกซึ่งความรัก ความสามัคคี ความสัมพันธ์อันดีของเจ้าหน้าที่สรรพสามิตพื้นที่หนองคาย และแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมเพื่อช่วยเหลือสังคมให้มีความผาสุก โดยได้มอบสิ่งของที่จำเป็น สำหรับใช้ในการเรียนการสอนแก่นักเรียน จำนวน 40 ราย ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดหนองคาย

ประกาศกรมฯ การขึ้นบัญชี พนักงานราชการ_Page_1.png

ประกาศกรมสรรพสามิต
การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิต

ประกาศกรมสรรพสามิต

การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิต คลิ๊กที่นี่

ประกาศกรมสรรพสามิต_Page_1.png

ประกาศกรมสรรพสามิต
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภาคคุณสมบัติส่วนบุคคลอื่น (สัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิต

ประกาศกรมสรรพสามิต

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภาคคุณสมบัติส่วนบุคคลอื่น (สัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิต คลิ๊กที่นี่

ข่าวทั้งหมด

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว