ข่าวประชาสัมพันธ์
        เกี่ยวกับสำนักงาน
        ประชาชน/ผู้เสียภาษี
        สำหรับบุคลากร
  
คืนเงินประกันสัญญา.jpg
ประกาศสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย
เรื่อง คืนเงินประกันสัญญา และเงินมัดจำ
ฝ่ายอำนวยการ : ผู้บันทึกข้อมูล 

1.jpg
เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 นายชวการ มาฆะวงศ์ สรรพสามิตพื้นที่หนองคาย ร่วมกับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยาเส้นบ้ านถ่อน อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
มอบสิ่งของช่วยผู้ประสบภัยไวรัสโควิด-19 ที่ศาลากลางจังหวัดหนองคาย โดยมี นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นผู้รับมอบ
ฝ่ายอำนวยการ : ผู้บันทึกข้อมูล 

S__15556652.jpg
กระทรวงการคลังร่วมใจสู้ภัย COVID-19 ส่งมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์แปลงสภาพพร้อมใช้งาน
ฝ่ายอำนวยการ : ผู้บันทึกข้อมูล 

การประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดต้นไม้ในที่ราชพัสดุ ครั้งที่ 2.jpg
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดต้นไม้ในที่ราชพัสดุ ครั้งที่ 2
ฝ่ายอำนวยการ : ผู้บันทึกข้อมูล