ข่าวประชาสัมพันธ์
        เกี่ยวกับสำนักงาน
        ประชาชน/ผู้เสียภาษี
        สำหรับบุคลากร
  
แผนติดตามGECCสาขาเมืองหนองคาย 63.jpg
แผนติดตาม GECC พ.ศ.2563 ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย สาขาเมืองหนองคาย
ฝ่ายอำนวยการ : ผู้บันทึกข้อมูล 

แผนบริหารความเสี่ยงภายใต้สถานการณ์โรคโควิด1.jpg
ฝ่ายอำนวยการ : ผู้บันทึกข้อมูล 

ประกาศเจตนารมณ์ไทย2563.jpg
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย ประกาศเจตนารมณ์ "เจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการ และร่วมต่อต้านการทุจริต"
ฝ่ายอำนวยการ : ผู้บันทึกข้อมูล 

26554.jpg
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย
ได้เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ตามลำดับดังต่อไปนี้
เวลา 06.30 น. เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีลงนามถวารพระพรชัยมงคลและพิธีถวายสัตย์ปฎิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดิน ณ ศาลากลางจังหวัดหนองคาย
เวลา 10.30 น. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ณ บริเวณพิธีลานหน้าอุโบสถวันศรีชมพูองค์ตื้อ บ้านน้ำโมง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
เวลา 13.30 น. พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายสัตย์ปฎิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดิน ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย
เวลา 14.00 น. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชหลวงพ่อพระใสและพระเจดีย์ ณ ศาลาหลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง จังหวัดหนองคาย
เวลา 17.00 น. เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดหนองคาย
ฝ่ายอำนวยการ : ผู้บันทึกข้อมูล