ข่าวประชาสัมพันธ์
        เกี่ยวกับสำนักงาน
        ประชาชน/ผู้เสียภาษี
        สำหรับบุคลากร
  
วันเกิดกรมสรรพสามิต20.jpg
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย นำโดย นายชวการ มาฆะวงศ์ สรรพสามิตพื้นที่หนองคาย พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สรรพสามิต
ร่วมกับผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาเส้นตำบลบ้านถ่อน และบริษัท ไอคิว เซ้าท์อิสต์ โอเอ อุดรธานี จำกัด ได้จัดกิจกรรม "วันสถาปนากรมสรรพสามิต" ครบรอบ 89 ปี
ฝ่ายอำนวยการ : ผู้บันทึกข้อมูล 

แผนติดตามGECCสาขาเมืองหนองคาย 63.jpg
แผนติดตาม GECC พ.ศ.2563 ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย สาขาเมืองหนองคาย
ฝ่ายอำนวยการ : ผู้บันทึกข้อมูล 

แผนบริหารความเสี่ยงภายใต้สถานการณ์โรคโควิด1.jpg
ฝ่ายอำนวยการ : ผู้บันทึกข้อมูล 

ประกาศเจตนารมณ์ไทย2563.jpg
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย ประกาศเจตนารมณ์ "เจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการ และร่วมต่อต้านการทุจริต"
ฝ่ายอำนวยการ : ผู้บันทึกข้อมูล