ประชาชน/ผู้เสียภาษี > บทความ/แหล่งความรู้ > การจัดการความรู้พื้นที่หนองคาย
  

ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยสุรา โดย นายไกวัล เปียระบุตร new3.gif