ข่าวประชาสัมพันธ์ > ภาพกิจกรรม
  
การขึ้นบัญชี.png
ประกาศกรมสรรพสามิต
เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิต
ฝ่ายอำนวยการ : ผู้บันทึกข้อมูล 

สัมภาษณ์.png
ประกาศกรมสรรพสามิต
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)ตำแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิต
ฝ่ายอำนวยการ : ผู้บันทึกข้อมูล 

แสตมป์อัตราศูนย์ 1.jpg
เรือเอกดุลย์พินิจ ณ นครพนม สรรพสามิตพื้นที่หนองคายและสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 นำโดยนายนายสุริยันต์ วงศ์อาษา ผู้อำนวยการส่วนบริหารการจัดเก็บภาษีได้ร่วมกันจัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง โครงการออกตรวจติดตามผู้ประกอบอุตสาหกรรมผลิตยาเส้นที่ได้รับสิทธิเสียภาษีอัตตราศูนย์ (แนะนำการทำบัญชี) แก่ตัวแทนผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาเส้น/ยาสูบ
ฝ่ายอำนวยการ : ผู้บันทึกข้อมูล 

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว_Page_1.png
ประกาศกรมมสรรพสามิต
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ภาคความรู้ความสามารถ ที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
ฝ่ายอำนวยการ : ผู้บันทึกข้อมูล