สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู
Nongbualamphu Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department สขร.1

การจัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของแต่ละเดือนตามแบบ สขร.1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- เดือน กันยายน 2566
- เดือน สิงหาคม 2566
- เดือน กรกฎาคม 2566
- เดือน มิถุนายน 2566
- เดือน พฤษภาคม 2566
- เดือน เมษายน 2566
- เดือน มีนาคม 2566
- เดือน กุมภาพันธ์ 2566
- เดือน มกราคม 2566
- เดือน ธันวาคม 2565
- เดือน พฤศจิกายน 2565
- เดือน ตุลาคม 2565

 

การจัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของแต่ละเดือนตามแบบ สขร.1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

- เดือน กันยายน 2565
- เดือน สิงหาคม 2565
- เดือน กรกฎาคม 2565
- เดือน มิถุนายน 2565
- เดือน พฤษภาคม 2565
- เดือน เมษายน 2565
- เดือน มีนาคม 2565
- เดือน กุมภาพันธ์ 2565
- เดือน มกราคม 2565
- เดือน ธันวาคม 2564
- เดือน พฤศจิกายน 2564
- เดือน ตุลาคม 2564