งานมหกรรมของดีศรีบุญเรือง เมืองพอเพียง ปี 2563

งานมหกรรมของดีศรีบุญเรือง เมืองเกษตรพอเพียง ปี 2563 ระหว่างวันที่ 1-6 มีนาคม 2563 พบกับการจำหน่าย OTOP อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู และอิกมากมาย


  • ศรีบุญเรือง13.3.63 (1).pngศรีบุญเรือง13.3.63 (2).pngศรีบุญเรือง13.3.63 (3).pngศรีบุญเรือง13.3.63 (4).pngศรีบุญเรือง13.3.63 (5).pngศรีบุญเรือง13.3.63 (6).png