สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู
Nongbualamphu Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

สภากาแฟ24.4 (4).jpg

ร่วมงานสภากาแฟประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2562

สรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู มอบหมายให้ นายสากล สีเขียว เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส พร้อมคณะเจ้าหน้าที่เข้าร่วมงานสภากาแฟ ตามหนังสือเชิญสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู กับหัวหน้าส่วนราชการ หัวห้นาหน่วยงาน ผู้แทนส่วนราชการต่างๆ ในวันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 07.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู

 

จิตอาสา24.4 (2).jpg

ร่วมกิจกรรมโครงการรณรงค์ทำความสะอาด (Big Cleaning day) จังหวัดหนองบัวลำภู ปี 2562

นางสาวเสาวณีย์ มาลัยพงษ์ สรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู มอบหมายให้นายสากล สีเขียว เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส และนายชัยณรงค์ จันทร์แสง นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมโครงการรณรงค์ทำความสะอาด (Big Cleaning day) จังหวัดหนองบัวลำภู ปี 2562 เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ระหว่างวันที่ 24-26 เมษายน 2562 ณ บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสรย์ รัชกาลที่ 5

โรงทาน9.4 (14).jpg

ร่วมทำโรงทาน แจกอาหาร เครื่องดื่ม แก่ผู้ร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดหนองบัวลำภู ณ วัดศรีคูณเมือง

นางสาวเสาวณีย์ มาลัยพงษ์ สรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู มอบหมายเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู ร่วมทำโรงทาน แจกอาหาร เครื่องดื่ม แก่ผู้ร่วมพิธีและประชาชนทั่วไป ในงานพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดหนองบัวลำภู ณ วัดศรีคูณเมือง อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ในวันที่ 6 เมษายน 2562

บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์689.4 (12).jpg

ร่วมประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำและพิธีทำน้ำอภิเษก

นางสาวเสาวณีย์ มาลัยพงษ์ สรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ข้าราชการในสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู เข้าร่วมประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำและพิธีทำน้ำอภิเษก ตามกำหนดฤกษ์พอธีที่สำนักพระราชวังกำหนด ดังนี้ 1.พลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธ์ของจังหวัด ในวันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562 2.พิธีทำน้ำอภิเษกเจริญพระพุทธมนต์ ในวันจันทรืที่ 8 เมษายน 2562 3.เวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ในวันอังคารที่ 9 เมษายน 2562 ณ วัดศรีคูณเมือง อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู

บ้านบาว4.4 (2).jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภูออกตรวจปฏิบัติการสถานบริการ ไนท์คลับ

สรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภูมอบหมายให้ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี ออกตรวจสถานบริการ ไนท์คลับ รายร้านวังหมื่น เพื่อตรวจสอบการชำระภาษีและแนะนำกฏหมายเกี่ยวกับการประกอบกิจการสถานบริการไนท์คลับและดิสโกเธค ตรวจสอบแล้วมีการชำระภาษีครบถ้วนถูกต้อง ในวันที่ 4 เมษายน 2562 ณ ร้านวังหมื่น (บ้านบาวแดง)

เจษฎา31.3.62 (6).jpg

ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี 2562

สรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู พร้อมคณะ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณ ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอันทรงคุณประโยชน์แก่ชาติอเนกอนันต์ตลอดรัชสมัย ในวันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2562 เวลา 07.30 น. ณ หอประชุมอนาลโย ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู อำเภอหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

จิตอาสา19.3.62 (6).jpg

ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำเดือนมีนาคม 2562

สรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู มอบหมายให้นายสากล สีเขียว เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส และนายชัยณรงค์ จันทร์แสง นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ พร้อมคณะ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" จังหวัดหนองบวัลำภู เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งในเดือนมีนาคม 2562 ได้กำหนดจัดกิจกรรมทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ ในวันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562 ณ บริเวณศาลหลักเมือง อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

บริจาคเลือด กพ62 (1).jpg

ร่วมกิจกรรมในโครงการบริจาคโลหิต จิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ"

สรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภูมอบหมายให้ นายสากล สีเขียว เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส พร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู ร่วมกิจกรรมในโครงการบริจาคโลหิต จิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" เพื่อน้อทรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด(มหาชน)สาขาหนองบัวลำภู