สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู
Nongbualamphu Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

ปลูกต้นไม้29.4 (3).jpg

ร่วมพิธีปลูกต้นไม้พระราชทาน จังหวัดหนองบัวลำภู

นางสาวเสาวณีย์ มาลัยพงษ์ สรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู มอบหมายให้นายสากล สีเขียว เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมพิธีปลูกต้นไม้มงคลพระราชทาน ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ในวันที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู

วางพวงมาลาพระนเรศวร 25.4 (2).jpg

ร่วมพิธีวางพวงมาลาวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

นางสาวเสาวณีย์ มาลัยพงษ์ สรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู พร้อมคณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 ณ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

สภากาแฟ24.4 (4).jpg

ร่วมงานสภากาแฟประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2562

สรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู มอบหมายให้ นายสากล สีเขียว เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส พร้อมคณะเจ้าหน้าที่เข้าร่วมงานสภากาแฟ ตามหนังสือเชิญสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู กับหัวหน้าส่วนราชการ หัวห้นาหน่วยงาน ผู้แทนส่วนราชการต่างๆ ในวันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 07.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู

 

จิตอาสา24.4 (2).jpg

ร่วมกิจกรรมโครงการรณรงค์ทำความสะอาด (Big Cleaning day) จังหวัดหนองบัวลำภู ปี 2562

นางสาวเสาวณีย์ มาลัยพงษ์ สรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู มอบหมายให้นายสากล สีเขียว เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส และนายชัยณรงค์ จันทร์แสง นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมโครงการรณรงค์ทำความสะอาด (Big Cleaning day) จังหวัดหนองบัวลำภู ปี 2562 เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ระหว่างวันที่ 24-26 เมษายน 2562 ณ บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสรย์ รัชกาลที่ 5

โรงทาน9.4 (14).jpg

ร่วมทำโรงทาน แจกอาหาร เครื่องดื่ม แก่ผู้ร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดหนองบัวลำภู ณ วัดศรีคูณเมือง

นางสาวเสาวณีย์ มาลัยพงษ์ สรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู มอบหมายเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู ร่วมทำโรงทาน แจกอาหาร เครื่องดื่ม แก่ผู้ร่วมพิธีและประชาชนทั่วไป ในงานพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดหนองบัวลำภู ณ วัดศรีคูณเมือง อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ในวันที่ 6 เมษายน 2562

บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์689.4 (12).jpg

ร่วมประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำและพิธีทำน้ำอภิเษก

นางสาวเสาวณีย์ มาลัยพงษ์ สรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ข้าราชการในสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู เข้าร่วมประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำและพิธีทำน้ำอภิเษก ตามกำหนดฤกษ์พอธีที่สำนักพระราชวังกำหนด ดังนี้ 1.พลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธ์ของจังหวัด ในวันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562 2.พิธีทำน้ำอภิเษกเจริญพระพุทธมนต์ ในวันจันทรืที่ 8 เมษายน 2562 3.เวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ในวันอังคารที่ 9 เมษายน 2562 ณ วัดศรีคูณเมือง อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู

บ้านบาว4.4 (2).jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภูออกตรวจปฏิบัติการสถานบริการ ไนท์คลับ

สรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภูมอบหมายให้ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี ออกตรวจสถานบริการ ไนท์คลับ รายร้านวังหมื่น เพื่อตรวจสอบการชำระภาษีและแนะนำกฏหมายเกี่ยวกับการประกอบกิจการสถานบริการไนท์คลับและดิสโกเธค ตรวจสอบแล้วมีการชำระภาษีครบถ้วนถูกต้อง ในวันที่ 4 เมษายน 2562 ณ ร้านวังหมื่น (บ้านบาวแดง)

เจษฎา31.3.62 (6).jpg

ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี 2562

สรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู พร้อมคณะ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณ ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอันทรงคุณประโยชน์แก่ชาติอเนกอนันต์ตลอดรัชสมัย ในวันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2562 เวลา 07.30 น. ณ หอประชุมอนาลโย ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู อำเภอหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู