สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู
Nongbualamphu Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

บอกเล่าข่าวเที่ยง13.10.66 (1).jpg

เจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู ไปประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดเสียงตามสาย รายการ "บอกเล่า ข่าวเที่ยง"

วันที่ 12 ตุลาคม 2566 นางกนกภรณ์ อินไชย สรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู สาขาเมืองหนองบัวลำภู ไปประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดเสียงตามสาย รายการ “บอกเล่า ข่าวเที่ยง” ในระหว่างเวลา 12.00 น.-12.30 น. ณ สถานีสือสารจังหวัด ชั้น 4 อาคารศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อบอกเล่าข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับกรมสรรพสามิต ให้บุคลากรของส่วนราชการ หน่วยงานและประชาชนที่มาติดต่อราชการ ได้รับทราบ

โต๊ะหมู่ 13.10.66.jpg

ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช ในวันศุกร์ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร และได้ดำเนินการดังนี้ 1. จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมเครื่องราชสักการะ บริเวณอาคารสำนักงาน ระหว่างวันที่ 1 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2566 

 

มอบยาสูบ28.9.66 (1).jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภูนำยาสูบและยาเส้นที่เป็นของกลางในคดีกระทำผิดกฎหมายในหน้าที่ของกรมสรรพสามิตที่คดีสิ้นสุดแล้ว มอบให้สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ 28 กันยายน 2566 นางกนกภรณ์ อินไชย สรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู สาขาเมืองหนองบัวลำภู นำยาสูบและยาเส้นที่เป็นของกลางในคดีกระทำผิดกฎหมายในหน้าที่ของกรมสรรพสามิตที่คดีสิ้นสุดแล้ว มอบให้สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อให้นำไปใช้ประโยชน์ในการแปรรูปเป็นน้ำหมัก ปุ๋ยหมัก ให้แก่ชุมชนต่อไป

เคารพธงชาติ28.9.66 (4).jpg

ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันที่ 28 กันยายนของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day)

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เวลา 08.00 น. เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย
นางกนกภรณ์ อินไชย สรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู มอบหมายให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เวลา 08.00 น. เนื่องในวันที่ 28 กันยายนของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย ณ บริเวณหน้าเสาธงอาคารศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566

 

ประกาศเจตนารมร์ 29.9.66.jpg

กรมสรรพสามิต ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายการไม่นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว

กรมสรรพสามิต ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายการไม่นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว

รับโล่ GECC 2566 31.8.66 (2).jpg

นางกนกภรณ์ อินไชย สรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู เข้ารับมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2566

นางกนกภรณ์ อินไชย สรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู เข้ารับมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2566
โดยมีนางสิริพร ธนนันทนสกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต นำคณะผู้บริหารกรมสรรพสามิต และผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกรมสรรพสามิต เข้ารับมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2566 และได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา นาคาศัย) เป็นประธานในพิธีมอบฯ ให้แก่หน่วยงานที่ผ่านการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี พ.ศ. 2566 เพื่อเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงการให้บริการประชาชนของหน่วยงานของรัฐที่มีการให้บริการด้วยความ “สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย”

 

เยี่ยมสถานประกอบการ 24.8.66 (5).jpg

นางกนกภรณ์ อินไชย สรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ ราย บริษัท สยาม ดิสทิลเลอร์รี่ ไฟน์เนส สปิริตส์ จำกัด

วันที่ 24 สิงหาคม 2566 นางกนกภรณ์ อินไชย สรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ ราย บริษัท สยาม ดิสทิลเลอร์รี่ ไฟน์เนส สปิริตส์ จำกัด ที่ยื่นคำขอเป็นผู้ผลิตสุรากลั่นชุมนุม ซึ่งผู้ประกอบการอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างโรงอุตสาหกรรมผลิตสุรา ณ ที่ตั้งเลขที่ 111 หมู่ 2 บ้านดอนปอ ต.หนองบัวใต้ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู