สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู
Nongbualamphu Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

ท่าน ส.โอ้ต18.10 (18).jpg

ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู (ดร.จรัสพงษ์ สมานบุตร)

วันที่ 17 ตุลาคม 2562 ดร.จรัสพงษ์ สมานบุตร สรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภูคนใหม่  ได้เดินทางเข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์คู่บ้าน คู่เมืองจังหวัดหนองบัวลำภู ประกอบด้วย พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 5 ,ศาลหลักเมืองพระวอ พระตา ,ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู ให้การต้อนรับ พร้อมรับแนวนโยบายในการปฏิบัติงาน บรรยากาศเป็นไปด้วยความยินดี

 

ถวายพระพรชัยมงคล ร.10 28.7 (4).jpg

ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562

สรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู พร้อมคณะ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยร่วมกิจกรรมดังนี้ 1.กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง ณ อ.เมืองหนองบัวลำภู 2.ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน พร้อมทั้งร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมอนาลโย ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ในวันอาทิตย์ที่ 28 กรกำาคม 2562

 

ปลูกต้นไม้17.6 (10).jpg

ร่วมกิจกรรมทำแนวกันไฟเปียกตามโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว

สรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู มอบหมาย นายสากล สีเขียว เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส พร้อมข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกิจกรรมทำแนวกันไฟเปียกตามโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยร่วมกันปลูกต้นไม้ทำแนวกันไฟเปียกในพื้นที่วิกฤติและพื้นที่เสี่ยงของจังหวัดหนอบัวลำภู วันที่ 17 มิถุนายน 2562 ณ พื้นที่บริเวณคุ้มคำใหญ่ บ้านห้วยทราย ตำบลหนองบัว จังหวัดหนองบัวลำภู

ถวายพระพรราชินี3.6 (5).jpg

ถวายพระพร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

นางสาวเสาวณีย์ มาลัยพงษ์ สรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู พร้อมข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมถวายพระพร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ วันที่ 3 มิถุนายน 2562 ณ อาคารประชุมอนาลโย ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

มาราธอน25.5 (4).jpg

งานวิ่งการกุศล "Excise Mini Marathon 2019 Rim Khong Nong Khai"

นางสาวเสาวณีย์ มาลัยพงษ์ สรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู พร้อมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมงานวิ่งการกุศล "Excise Mini Marathon 2019 Rim Khong Nong Khai" โดยมีนายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต และผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม ให้ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรง และเพื่อหารายได้จัดซื้อเครื่องมือสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์มอบให้แก่โรงพยาบาลโพธิ์ตาก อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ณ ลานวัฒนะรรม หน้าวัดลำดวน จังหวัดหนองคาย เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2562

อธิบดีเยี่ยมสนง.23.5 (3).jpg

อธิบดีกรมสรรพสามิตตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติงานสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิตตรวจเยี่ยมและมอบนโยบบายการปฏิิบัติงานแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู พร้อมทั้ง ดูงานการก่อสร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่ โดยมีสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและรับมอบนโยบาย ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562

จัดโรงเลี้ยง4-6.5 (9).jpg

ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และการจัดกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

นางสาวเสาวณีย์ มาลัยพงษ์ สรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู พร้อมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และการจัดกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และจัดทำโรงเลี้ยง อาหาร เครื่องดื่ม ให้ผู้ที่มาร่วมงาน เพื่อเปิดโอกาสให้จิตอาสาและประชาชนภาคส่วนต่างๆ ได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยพร้อมเพียงกัน ระหว่างวันที่ 4 - 6 พฤษภาคม 2562 ณ ลานวัฒนธรรม สนามสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ปลูกต้นไม้29.4 (3).jpg

ร่วมพิธีปลูกต้นไม้พระราชทาน จังหวัดหนองบัวลำภู

นางสาวเสาวณีย์ มาลัยพงษ์ สรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู มอบหมายให้นายสากล สีเขียว เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมพิธีปลูกต้นไม้มงคลพระราชทาน ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ในวันที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู