สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู
Nongbualamphu Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุม3.jpg

เมื่อ วันที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายสิทธิชัย เพาะปลูก ประธานคณะทำงานส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน เข้าร่วมประชุมการคัดเลือกสินค้าสินค้าประจำจังหวัด เพื่อทำเป็น OTOP

เมื่อ วันที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายสิทธิชัย เพาะปลูก ประธานคณะทำงานส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน เข้าร่วมประชุมการคัดเลือกสินค้าสินค้าประจำจังหวัด เพื่อทำเป็น OTOP ได้ปรึกษาแนวทางการประชาสัมพันธ์กลุ่ม การหาแหล่งเงินทุน ช่องทางการตลาด และการส่งเสริมการขาย กับคณะทำงานส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน รวมทั้งการออกบูธขายสินค้าของกลุ่ม เพื่อให้เกิดการสร้างอาชีพ และมีรายได้ที่ยั่งยืน ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู ตำบลลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

 

เราชนะ22.2-5.3.64 (2).jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู เปิดจุดบริการลงทะเบียนเราชนะ สำหรับผู้ไม่มี Smartphone และกลุ่มผู้ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เริ่ม 22 กุมภาพันธ์ ถึง 5 มีนาคม 2564

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู เปิดจุดบริการลงทะเบียนเราชนะ สำหรับผู้ไม่มี Smartphone และกลุ่มผู้ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เริ่ม 22 กุมภาพันธ์ ถึง 5 มีนาคม 2564 (วันและเวลาราชการ) ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนและเพิ่มจุดบริการแก่ประชาชนกลุ่มดังกล่าว

ออกหน่วย24.2.64 (4).jpg

ร่วมกิจกรรมออกหน่วยบริการตามโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"

สรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู นายสิทธิชัย เพาะปลูก พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมกับจังหวัดหนองบัวลำภู ทำโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" เพื่อนำการบริการในหน้าที่ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู ออกบริการประชาชนในวันที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ณ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

กรมครบรอบ89ปี17.2.64 (1).jpg

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 นายสิทธิชัย เพาะปลูกพร้อมเจ้าหน้าที่ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู ได้ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมสรรพสามิต ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ครบรอบปีที่ 89

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 นายสิทธิชัย เพาะปลูก พร้อมข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู ได้ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมสรรพสามิต ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ครบรอบปีที่ 89 โดยร่วมกันทำความสะอาดอาคารชุดพักอาศัยและสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู

 

ศักการะสิ่งศักดิ์ 18.1.64 (3).jpg

ร่วมพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในงานวันยุทธหัตถี ประจำปี พ.ศ.2564

วันที่ 18 มกราคม 2564 นายสิทธิชัย เพาะปลูก สรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู ร่วมพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในงานวันยุทธหัตถี ประจำปี พ.ศ.2564 ซึ่งการประกอบพิธีการในวันนี้ ประกอบไปด้วยพิธีทางศาสนาพราหมณ์และศาสนาพุทธ โดยมีส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธี ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมพิธีต่างก็ปฏิบัติตามแนวทางการเฝ้าระวังและป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูเป็นประธานในพิธี

บริจาคของกาชาด 8.1.64 (1).jpg

วันที่​ 8​ มกราคม​ 2564​ นายสิทธิชัย​ เพาะปลูก​ สรรพสามิต​พื้นที่​หนองบัว​ล​ำ​ภู​ ร่วมกับหน่วยงาน​กระทรวงการคลัง​มอบสิ่งของฯ​ (พัดลม​ 10​ เครื่อง)​ ในวันรวมน้ำใจให้กาชาดหนองบัว​ลํา​ภู

วันที่​ 8​ มกราคม​ 2564​ นายสิทธิชัย​ เพาะปลูก​ สรรพสามิต​พื้นที่​หนองบัว​ล​ำ​ภู​ ร่วมกับหน่วยงาน​กระทรวงการคลัง​มอบสิ่งของฯ​  (พัดลม​ 10​ เครื่อง)​ ในวันรวมน้ำใจให้กาชาดหนองบัว​ลํา​ภู โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูเป็นผู้รับมอบ

พ่นฆ่าเชื้อ25.1.64 (5).jpg


สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู ได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู ให้เจ้าหน้าที่มาทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19

          สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู ได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู ให้เจ้าหน้าที่มาทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 ณ บริเวณอาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู ในวันที่ 25 มกราคม 2564 
 

วันแม่12.8.63 (22).jpg

ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด้จพรนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563

นายรังสรรค์ จินตศิริ สรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู พร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติื พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563