สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู
Nongbualamphu Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

รับรางวัลแผนคุณธรรม3.3.65 (2).jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู ได้รับเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่ามีผลการประเมินองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับคุณธรรม

นางทรงรัตน์ วงษ์สุวรรณ สรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู เข้ารับมอบเกียรติบัตรจาก คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ เพื่อแสดงว่า สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู มีผลการประเมินองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับ คุณธรรมต้นแบบ โดยมีท่าน ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นผู้ส่งมอบ ให้ไว้ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564

 

กิจกรรมวันเกิดกรม90ปี 11.2.65 (1).jpg

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 นางทรงรัตน์ วงษ์สุวรรณ พร้อมข้าราชการเจ้าหน้าที่ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู ได้ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมสรรพสามิต ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ครบรอบปีที่ 90

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 นางทรงรัตน์ วงษ์สุวรรณ พร้อมข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู ได้ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมสรรพสามิต ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ครบรอบปีที่ 90 โดยร่วมกันทำความสะอาดบริเวณรอบอาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู

ร.9 6.10.64 (2).jpg

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถพิตร 13 ตุลาคม 2564 ได้ดำเนินการดังนี้ 1. จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมเครื่องราชสักการะ บริเวณอาคารสำนักงาน ระหว่างวันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2564 2. จัดคำกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมนำเสนอภาพพระราชกรณียกิจเพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์และสื่อออนไลน์

 

เฉลิมพระเกียรติ12.8.64 (1).jpg

การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเก็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564 ดังนี้   1. ประดับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพรปีหลวง พร้อมเครื่องราชสักการะบริเวณด้านหน้าสำนักงาน ประดับธงชาติคู่กับธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ก. พร้อมประดับผ้าระบายสีฟ้าร่วมกับผ้าระบายสีขาว บริเวณรั้วอาคารสำนักงาน ตั้งแต่วันที่ 1-31 สิงหาคม 2564  2.ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และประชาชนสามารถลงนามถวายพระพรชัยมงคลอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ >>คลิก<< 

เฉลิมพระเกียรติ ร.10 23.7.64.jpg

การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 ดังนี้   1. ประดับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเครื่องราชสักการะบริเวณด้านหน้าสำนักงาน ประดับธงชาติคู่กับธงอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. พร้อมประดับผ้าระบายสีเหลืองร่วมกับผ้าระบายสีขาว บริเวณรั้วอาคารสำนักงาน ตั้งแต่วันที่ 1-31 กรกฎาคม 2564  2.ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และประชาชนสามารถลงนามถวายพระพรชัยมงคลอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ >>คลิก<< 

พระนางเจ้า3.6.64แก้ไข.jpg

จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เรื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพรนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564 ดังนี้   1. ประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมเครื่องราชสักการะบริเวณด้านหน้าสำนักงาน ประดับธงชาติคู่ธงอักษรย่อพระนามาภิไธย ส.ท. พร้อมประดับผ้าระบายสีม่วงร่วมกับผ้าระบายสีขาว ตั้งแต่วันที่ 1- 30 มิถุนายน 2564   2.ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ "มีแล้วแบ่งปัน" โดยร่วมกับ คบจ.จังหวัดหนองบัวลำภู บริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบและเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)   3.ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และประชาชนสามารถลงนามถวายพระพรชัยมงคลอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ >>คลิก<< 

ผ้าไทย ท่าน ส 27.5.64 - Copy.gif

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภูร่วมส่งเสริมอัตลักษณ์ความเป็นไทย ผ่านวัฒนธรรมการแต่งกายผ้าไทย

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู ร่วมส่งเสริมอัตลักษณ์ความเป็นไทย ผ่านวัฒนธรรมการแต่งกายผ้าไทย เกิดความแพร่หลาย และเกิดการอนุรักษ์ สืบสานผ้าไทยอย่างเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน

ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ15.4.64 (9).jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู ได้ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู ได้ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 เพื่อสร้างความมั่นใจให้เจ้าหน้าที่และประชาชนผู้มารับบริการ ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู และอาคารชุดพักอาศัยสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู