สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู
Nongbualamphu Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

ร.9 6.10.64 (2).jpg

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถพิตร 13 ตุลาคม 2564 ได้ดำเนินการดังนี้ 1. จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมเครื่องราชสักการะ บริเวณอาคารสำนักงาน ระหว่างวันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2564 2. จัดคำกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมนำเสนอภาพพระราชกรณียกิจเพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์และสื่อออนไลน์

 

เฉลิมพระเกียรติ12.8.64 (1).jpg

การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเก็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564 ดังนี้   1. ประดับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพรปีหลวง พร้อมเครื่องราชสักการะบริเวณด้านหน้าสำนักงาน ประดับธงชาติคู่กับธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ก. พร้อมประดับผ้าระบายสีฟ้าร่วมกับผ้าระบายสีขาว บริเวณรั้วอาคารสำนักงาน ตั้งแต่วันที่ 1-31 สิงหาคม 2564  2.ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และประชาชนสามารถลงนามถวายพระพรชัยมงคลอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ >>คลิก<< 

เฉลิมพระเกียรติ ร.10 23.7.64.jpg

การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 ดังนี้   1. ประดับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเครื่องราชสักการะบริเวณด้านหน้าสำนักงาน ประดับธงชาติคู่กับธงอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. พร้อมประดับผ้าระบายสีเหลืองร่วมกับผ้าระบายสีขาว บริเวณรั้วอาคารสำนักงาน ตั้งแต่วันที่ 1-31 กรกฎาคม 2564  2.ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และประชาชนสามารถลงนามถวายพระพรชัยมงคลอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ >>คลิก<< 

พระนางเจ้า3.6.64แก้ไข.jpg

จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เรื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพรนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564 ดังนี้   1. ประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมเครื่องราชสักการะบริเวณด้านหน้าสำนักงาน ประดับธงชาติคู่ธงอักษรย่อพระนามาภิไธย ส.ท. พร้อมประดับผ้าระบายสีม่วงร่วมกับผ้าระบายสีขาว ตั้งแต่วันที่ 1- 30 มิถุนายน 2564   2.ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ "มีแล้วแบ่งปัน" โดยร่วมกับ คบจ.จังหวัดหนองบัวลำภู บริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบและเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)   3.ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และประชาชนสามารถลงนามถวายพระพรชัยมงคลอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ >>คลิก<< 

ผ้าไทย ท่าน ส 27.5.64 - Copy.gif

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภูร่วมส่งเสริมอัตลักษณ์ความเป็นไทย ผ่านวัฒนธรรมการแต่งกายผ้าไทย

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู ร่วมส่งเสริมอัตลักษณ์ความเป็นไทย ผ่านวัฒนธรรมการแต่งกายผ้าไทย เกิดความแพร่หลาย และเกิดการอนุรักษ์ สืบสานผ้าไทยอย่างเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน

ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ15.4.64 (9).jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู ได้ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู ได้ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 เพื่อสร้างความมั่นใจให้เจ้าหน้าที่และประชาชนผู้มารับบริการ ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู และอาคารชุดพักอาศัยสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู

 

 

วันฉัตรมงคล4.5.64 (2).jpg

จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2564

เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล วันอังคารที่ 4 พฤษภาคม 2564 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประกอบกับขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้เกิดขึ้นระลอกใหม่ จึงได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ให้สอดคล้องกับมาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไม่ให้กระจายในวงกว้าง ดังนี้ 1. ประดับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเครืองสักการะบริเวณอาคารสำนักงาน ตลอดเดือน พฤษภาคม 2564 2.จัดทำคำถวายพระพรชัยมงคล สมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคลอิเล็กทรอนิกส์ >>คลิก<<

 

ผ้าทอ.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภูขอเชิญประชาชนเที่ยวงาน “สักการะสมเด็จพระนเรศวนมหาราช” จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปี 2564 ในวันที่ 16-25 มีนาคม 2564 พบกับการจำหน่าย OTOP ของดี จังหวัดหนองบัวลำภู สินค้าดีมีคุณภาพราคาถูก

  • - ผ้าฝ้ายทอมือ ย้อมด้วยสีธรรมชาติ
  • - ผ้าพันคอทำจากฝ้าย (ลายลูกแก้ว)
  • - ผ้าถุงทอมือ จากหนอนไหมที่เลี้ยงเอง 
  • - ผ้าฝ้ายทอมือ ลายขิตยกดอก และผ้าฝ้ายทอมือหมี่ขิต ยกดอก
  • - ผลิตภัณฑ์ผ้าคุมไหล่ ทำจากผ้าฝ้าย