สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู
Nongbualamphu Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

26ปีหนองบัวลำภู18.1.63 (7).jpg

ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถี ประจำปี ๒๕๖๓

สรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู มอบหมายให้นายสากล สีเขียว เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส พร้อมทั้งข้าราชการ เจ้าหน้าที่เข้าร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถี ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเทิดทูนพระวีรกรรมในการกอบกู้เอกราชชาติไทยของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ณ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู ในวันที่ 18 มกราคม 2563

วันพ่อขุนราม 17.1.63 (2).jpg

ร่วมงานรัฐพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี ๒๕๖๓

นายจารุวัฒน์ นูกลึง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาราชการแทนสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู พร้อมข้าราชการเจ้าหน้าที่ ร่วมงานรัฐพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี ๒๕๖๓ วางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะ เพื่อน้อมรำลึกในวันพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติพระองค์ที่ทรงมีพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการแก่ปวงชนชาวไทย ณ ลานพระรูปพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดหนองบัวลำภู ณ วันที่ 17 มกราคม 2563

ประกาศเจตนารมณ์-ไทย1.png

ประกาศเจตนารมณ์ "เจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการ และร่วมต่อต้านการทุจริต" ของกรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศเจตนารมณ์ "เจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการ และร่วมต่อต้านการทุจริต" ของกรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันพ่อ5.12 (10).jpg

ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

สรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู มอบหมายให้นายจารุวัฒน์ นูกลึง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ พร้อมข้าราชการเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ดังนี้ 2. พิธีทำบุญตักบาตร 2. พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม 3. ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" 

วันฝนหลวง14.11 (5).jpg

เข้าร่วมงานพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ประจำปี 2562

สรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู มอบหมายให้ นายจารุวัฒน์ นูกลึง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ พร้อมข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างในสังกัดร่วมงานพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ประจำปี 2562 เพื่อจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของชาติไทย ให้ประชาชนและอนุชนรุ่นหลังได้มีโอกาสแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤสจิกายน 2562 ณ หอประชุมอนาลโย ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

อัตลักษณ์12.11.62.jpg

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การใช้อัตลักษณ์คุณธรรมของกรมสรรพสามิต

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การใช้อัตลักษณ์คุณธรรมของกรมสรรพสามิต

วันปิยะ23.10 (19).jpg

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

สรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู มอบหมายให้นายจารุวัฒน์ นูกลึง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ พร้อมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมลำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ในวันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562 โดยร่วมกิจกรรมดังนี้ 1. พิธีทำบุญตักบาตร 2. พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม 3. พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 4. กิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล 

นวัตกรรม19.9 (2).jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภูรับรางวัลในการประกวดรางวัลเพชรสรรพสามิต ครั้งที่ 9 ปี พ.ศ. 2562

เนื่องจาก สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู ได้เข้าร่วมการประกวดรางวัลเพชรสรรพสามิต ครั้งที่ 9 ปี พ.ศ. 2562  และได้รับรางวัลดังนี้ 1.รางวัลรองชนะเลิศ (ชื่อรางวัล EXCISE STATUS MAS)ประเภทหน่วยงานระดับสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ ประเภทเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของกรมสรรพสามิต(เงินรางวัล 50,000 บาท) 2.รางวัลดีเด่น รางวัลพิเศษด้านการนำเสนอผลงานนวัตกรรม ประเภทหน่วยงานระดับสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ ประเภทเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของกรมสรรพสามิต พร้อมทั้งข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน 2562 ณ โรงแรมสวีทโซเทล แบงค็อก รัชดา