สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู
Nongbualamphu Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

ออกหน่วย นาวัง 4.7.66 (1).jpg

โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"

สรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู มอบหมายให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู สาขานากลาง เข้าร่วมกับจังหวัดหนองบัวลำภู ทำโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" เพื่อนำการบริการในหน้าที่ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู ออกบริการประชาชนในวันที่ 4 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2566 ณ โรงเรียนบ้านหนองค้อ ตำบลนาแก อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู

วันเฉลิมพระเกียรติ ร.10 1.7.66.jpg

การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ดังนี้   1. ประดับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเครื่องราชสักการะบริเวณด้านหน้าสำนักงาน ประดับธงชาติคู่กับธงอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. พร้อมประดับผ้าระบายสีเหลืองร่วมกับผ้าระบายสีขาว บริเวณรั้วอาคารสำนักงาน ตั้งแต่วันที่ 1-31 กรกฎาคม 2566  2.ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และประชาชนสามารถลงนามถวายพระพรชัยมงคลอิเล็กทรอนิกส์ได้ ระหว่างวันที่ 15-31 กรกฎาคม 2566  >>คลิก<<

ออกตรวจ 29.6.66 (3).jpg

สรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู มอบหมายให้ฝ่ายปราบปราม ออกตรวจบูรณาการกับจังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ 29 มิถุนายน 2566 สรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู มอบหมายให้ฝ่ายปราบปราม ออกตรวจบูรณาการร่วมกับ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดหนองบัวลำภู จ่าจังหวัดหนองบัวลำภู ปกครองจังหวัดหนองบัวลำภู ปกครองอำเภอเมืองหนองบัวลำภู และ สภ.เมืองหนองบัวลำภู ในเวลา 20.30-23.00 น. โดยออกตรวจสถานประกอบการ ร้านอาหาร ผับ ในเขตอำเภอเมืองหนองบัวลำภู จำนวน 5 ร้านดังนี้
1.ร้านตู้กับข้าว 2.ร้านรูท 210 3.ร้านเคลิ้ม 4.ร้านเพลินภิรมย์ 5.ร้านบ้านบาวแดง ผลการตรวจไม่พบการกระทำผิดกฎหมายแต่อย่างใด

 

ออกหน่วย สุวรรณคูหา 22.6.66 (1).jpg

โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"

สรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู มอบหมายให้นายนิมิตร ยศราวาส รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมกับจังหวัดหนองบัวลำภู ทำโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" เพื่อนำการบริการในหน้าที่ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู ออกบริการประชาชนในวันที่ 22 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2566 ณ อำเภอโรงเรียนกุดฮู อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู

ส เตี๊ยงสัมมนา 21.6.66 (2).jpg

สรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภูเข้าร่วมงาน EASE Excise Showcase Day

นางกนกภรณ์ อินไชย สรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภูเข้าร่วมงาน EASE Excise Showcase Day โดยมี ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานเปิดงาน EASE Excise Showcase Day ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย Town Hall โดยท่านอธิบดีกรมสรรพสามิต การนำเสนอผลงานของ EASE Excise Showcase 16 Flagship Projects เพื่อยกระดับการทำงานที่ขับเคลื่อนจากกลยุทธ์ EASE Excise สู่การปฏิบัติ และต่อยอด โดยได้รับเกียรติจาก ดร. ธนัย ชรินทร์สาร ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารเชิงกลยุทธ์ คุณวิษณุ ศรีเจริญ Chief of Digital Transformation บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) คุณวรพิชญา ระเบียบโลก ผู้เชี่ยวชาญงานพิเศษ ด้านข้อมูลชำนาญการอาวุโส สถาบันการส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (BDI) คุณนำพล ลิ้มประเสริฐ ที่ปรึกษาบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) มาร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังมีการร่วมสนุกตอบคำถามชิงรางวัลสุดพิเศษ รับชมดนตรีสด จากวง Excise Band และพิธีลงนาม MOU Digital ของผู้บริหารกรมสรรพสามิตทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในการขับเคลื่อนกรมสรรพสามิตสู่องค์กรภาครัฐต้นแบบ ESG ในทุกมิติ โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วมงานดังกล่าว ณ อาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต และทาง Facebook Live : EASE Excise Update เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2566

โครงการ คบจ. 15.6.66 (2).jpg

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการองค์กร และการตลาดออนไลน์ ให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดหนองบัวลำภู

วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นางกนกภรณ์ อินไชย ตำแหน่งสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู พร้อมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดหนองบัวลำภู เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการองค์กร และการตลาดออนไลน์ ให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดหนองบัวลำภู ณ บริเวณวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้า บ้านกุดกวางสร้อย ตำบลบ้านถิ่น อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และการจำหน่ายสินค้าผ่านระบบตลาดออนไลน์ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการอบรมจำนวน 35 ราย

ประชุม คบจ. 15.6.66 (1).jpg

การประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 6/2566

วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 11.00 น. นางกนกภรณ์ อินไชย ตำแหน่งสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 6/2566 โดยมีนางสุภาพ อินทวงศ์ คลังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อติดตามผลการดำเนินงานคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดหนองบัวลำภู ตามเกณฑ์การพิจารณาคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ บริเวณวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าบ้านกุดกวางสร้อย ตำบลบ้านถิ่น อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู 

 

เฉลิมพระเกียรติ ราชินีสุทิดา 3.6.66 (3).jpg

จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน พ.ศ. 2566

เนื่องในเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู ได้ดำเนินการดังนี้ 1. ประดับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเครื่องสักการะบริเวณอาคารสำนักงาน ตลอดเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566 3. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาฯ 2.จัดทำคำถวายพระพรชัยมงคล สมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคลอิเล็กทรอนิกส์ >>คลิก<<