สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู
Nongbualamphu Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

ออกหน่วย 24.8.66 (30).jpg

ร่วมออกหน่วยบริการตามโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"

วันพฤหัสที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น. นางกนกภรณ์ อินไชย สรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ร่วมออกหน่วยบริการตามโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" เพื่อประชาสัมพันธ์วิธีการตรวจสอบแสตมป์สรรพสามิตผ่าน Application สำหรับประชาชนและผู้ประกอบการ ตรวจสอบสินค้าที่อยู่ในพิกัดภาษีสรรพสามิต โดยมีนายศศิน พัฒนภิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนบ้านสระแก้ว ต.หนองแก อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู

138. อบรม star 19-18.8.66 (3).jpg

สัมมนาหลักสูตร “ปลุกพลังความคิด พิชิตความสำเร็จ” นำแนวความคิด positive thinking มาประยุกต์เป็นหลักสูตรในการพัฒนาบุคลากรกรมสรรพสามิต

สรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู มอบหมายให้นางจันทร์จิรา ดีแอ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน เข้าร่วมสัมมนาหลักสูตร “ปลุกพลังความคิด พิชิตความสำเร็จ” นำแนวความคิด positive thinking มาประยุกต์เป็นหลักสูตรในการพัฒนาบุคลากรกรมสรรพสามิต

โดยมี ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานเปิดงานสัมมนา หลักสูตร “ปลุกพลังความคิด พิชิตความสำเร็จ” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรกรมสรรพสามิตซึ่งเป็นบุคลากรที่ได้รับคัดเลือกจากหน่วยงานให้เข้ารับการคัดเลือกจากกรมสรรพสามิตเพื่อเป็น บุคลากรดาวเด่น (Star) ได้เรียนรู้วิธีการคิดในเชิงบวก การปรับเปลี่ยนทัศนคติให้มองด้านบวก และตระหนักถึงผลดีของการคิดเชิงบวก ทำให้เกิดความเข้าใจ กระตือรือร้น เกิดแรงบันดาลใจในการทำงาน สนุกกับการทำงาน และยอมรับในการปรับพฤติกรรม จนเกิดเป็นความมุ่งมั่นในการทำงาน โดยการกำหนดเป้าหมายอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม และปรับมนุษยสัมพันธ์ให้เกิดความเข้าใจกันผ่านการสื่อสารเชิงบวก ตลอดจนวิธีปฏิบัติเพื่อบรรลุสู่เป้าหมายและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อตนเองและองค์กร โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ มีทักษะ มีประสบการณ์ และความชำนาญเฉพาะด้านจากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ซึ่งจัดการสัมมนาฯ ในรูปแบบการบรรยาย และ Workshop ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร กำหนดจัดการสัมมนา จำนวน 3 วัน ระหว่างวันที่ 16 - 18 สิงหาคม 2566

 

 

วันเฉลิมพระเกียรติ พระพันปีหลวง12.8.66 (3).jpg

การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเก็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 ดังนี้   1. ประดับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพรปีหลวง พร้อมเครื่องราชสักการะบริเวณด้านหน้าสำนักงาน ประดับธงชาติคู่กับธงอักษร พระนามาภิไธย ส.ก. พร้อมประดับผ้าระบายสีฟ้าร่วมกับผ้าระบายสีขาว บริเวณรั้วอาคารสำนักงาน ตั้งแต่วันที่ 1-31 สิงหาคม 2566  2.ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และประชาชนสามารถลงนามถวายพระพรชัยมงคลอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ >>คลิก<< 

ลดการใช้พลาสติก 2.8.66 (12).jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ลดการใช้พลาสติกในหน่วยงาน Say No to Plastic

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ลดการใช้พลาสติกในหน่วยงาน Say No to Plastic

ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาลำดับต้น ๆ ที่ประชาชนทุกคนต้องช่วยกันแก้ไข สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภูเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่ให้ความสำคัญกับการเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าว เนื่องจากปัจจุบันมีการนำถุงพลาสติกและกล่องโฟมมาใช้กันโดยทั่วไป ทั้งในระดับชุมชนจนถึงอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ทำให้เกิดปัญหาอุดตันท่อระบายน้ำ เกิดทัศนียภาพที่ไม่น่ามอง นอกจากนี้ กระบวนการผลิตจนถึงการกำจัดถุงพลาสติกและกล่องโฟมหลังการใช้งานก่อให้เกิดมลภาวะ ส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อนอีกด้วย การแก้ปัญหาจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากประชาชน ช่วยกันลดการใช้ถุงพลาสติกและบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากโฟมด้วยวิธีง่าย ๆ ที่เราทุกคนสามารถทำได้ ดังนี้

1. หลีกเลี่ยงการรับถุงพลาสติกเมื่อซื้อของน้อยชิ้น

2. เลือกใช้ภาชนะหรืออุปกรณ์ที่นำมาใช้ซ้ำได้ เช่น ถุงผ้า ตะกร้า ปิ่นโต เป็นต้น

3. พกของใช้ส่วนตัวที่ต้องใช้ประจำ เช่น ขวดน้ำหรือแก้วน้ำ เพื่อลดการซื้อน้ำดื่มบรรจุขวดพลาสติก

4. เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทําจากวัสดุที่ย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ เช่น บรรจุภัณฑ์ชานอ้อยหรือกระดาษ

5. คัดแยกขยะโดยหลังจากการใช้งานพลาสติกและกล่องโฟมแล้วให้ทําความสะอาด แยกทิ้งโดยไม่ทิ้งปะปนกับขยะประเภทอื่น

6. ซื้อของครั้งละมาก ๆ เพื่อลดการรับถุงพลาสติกจากการซื้อของบ่อย ๆ

7. นำถุงพลาสติกหรือกล่องโฟมที่ใช้แล้วกลับมาใช้ประโยชน์ซ้ำ

 

ออกกำลังกาย2.8.66 (1).png

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู ร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจของบุคลากรในหน่วยงาน

10 แนวทางการทำโปรแกรมสุขภาพสำหรับที่ทำงาน

การทำให้เกิดสุขภาพที่ดีในที่ทำงาน กลายเป็นเรื่องสำคัญสำหรับทุกองค์กรทั่วโลกไปแล้ว เหตุผลเบื้องหลังคือปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น ส่งผลกระทบต่อสถานะสุขภาพของพนักงาน และทำให้เพิ่มปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและค่ารักษาพยาบาลของพนักงาน

สุขภาพในที่ทำงานไม่ควรจำกัดอยู่เพียงแค่การให้ประกันสุขภาพหรือการตรวจสุขภาพฟรีแก่พนักงาน สถานที่ทำงานที่มีสุขภาพสมบูรณ์จะเกิดขึ้นได้อย่างแท้จริงเมื่อพนักงานมีส่วนร่วมโดยตรงในโครงการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของพวกเขา การนำโปรแกรมสุขภาพในที่ทำงานมาใช้อย่างเหมาะสมมีความสำคัญต่อการสร้างความมั่นใจว่าสถานที่ทำงานจะมีสุขภาพที่ดี นอกจากนี้ พนักงานที่มีความสุขและมีสุขภาพดีเท่านั้นที่จะทำงานได้ดีขึ้น การจัดโปรแกรมสุขภาพของพนักงานที่มีประสิทธิภาพจึงกลายเป็นความจำเป็นสำหรับยุคนี้ เพราะโปรแกรมที่ดี ย่อมส่งเสริมให้พนักงานมีวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดีเพื่อผลลัพธ์ด้านสุขภาพที่ดี ช่วยลดอัตราการขาดงานของพนักงานอันเนื่องมาจากปัญหาด้านสุขภาพ จึงเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและช่วยตอบแทนบริษัทอย่างมาก

แนวทางการจัดทำโครงการสุขภาพที่นำเสนอนี้ เพื่อให้องค์กรสามารถนำไปปรับปรุงพฤติกรรมด้านสุขภาพของพนักงาน สามารถช่วยให้พนักงานมีความฟิตแบบมีส่วนร่วม มีความคุ้มค่า และเหมาะสำหรับองค์กรทุกขนาด

1. ทำสมาธิวันจันทร์

ทุกคนเกลียดวันจันทร์ พนักงานก็ไม่ต่างกัน การปล่อยให้พนักงานเริ่มต้นสัปดาห์ด้วยความสิ้นหวังอาจส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพการทำงานเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้ องค์กรสามารถวางแผนจัดการทำสมาธิช่วงสั้นๆ ในวันจันทร์ได้ ชั่วโมงการทำสมาธิจะช่วยให้พนักงานจัดการกับความรู้สึกที่ต้องทำงานที่ยังไปไม่ถึงเป้าได้ เพราะการทำสมาธิช่วยให้พนักงานจดจ่อกับช่วงเวลาที่เหลือของวัน ส่งผลดีต่อสุขภาพจิต

2. เผยแพร่บทความดูแลสุขภาพผ่านจดหมายข่าว หรืออีเมล์

ความตระหนักเป็นตัวแทนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับการเปลี่ยนแปลง การรณรงค์ด้านสุขภาพในองค์กรต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการเริ่มต้น และความท้าทายหลักในที่นี้คือการสร้างแรงจูงใจให้พนักงานดูแลสุขภาพของตนเองอย่างใกล้ชิด องค์กรสามารถทำได้ผ่านแคมเปญสร้างความตระหนักด้านสุขภาพ โดยส่งบทความด้านสุขภาพและจดหมายข่าวทุกวันไปยังอีเมลของพนักงาน เพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในที่ทำงาน

3. จัดวันนำอาหารสุขภาพจากบ้าน

ดังคำกล่าวที่ว่า “เราเป็นอย่างที่เรากิน” การจัดอาหารเพื่อสุขภาพทุกเดือนเป็นส่วนเสริมที่ดีให้กับโปรแกรมสุขภาพของพนักงาน ด้วยการส่งเสริมให้พนักงานได้รับอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ โดยให้ทุกคนนำอาหารสุขภาพมาจากบ้าน การจัดกิจกรรมดังกล่าวบ่อยๆ จะช่วยให้พนักงานมีนิสัยการกินที่ดีต่อสุขภาพ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มความสนิทสนมในหมู่พนักงานทุกคน ซึ่งจะช่วยกระชับความสัมพันธ์ในที่ทำงาน

องค์กรสามารถจัดโปรแกรมการนำอาหารสุขภาพมารับประทานด้วยกันในที่ทำงาน เช่น วันอาหารคลีน วันลดคาร์โบไฮเดรต วันเพิ่มโปรตีน เป็นต้น

4. เชื่อมโยงการแก้ปัญหาสุขภาพให้เข้ากับสังคม

วิธีที่มีประสิทธิภาพในการกระตุ้นให้พนักงานมีวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดีคือการเชื่อมโยงกับสาเหตุทางสังคม การรวมโครงการสร้างเสริมสุขภาพเข้ากับกิจกรรมเพื่อสังคม ทำให้ผู้เข้าร่วมมีโอกาสตอบแทนสังคม วิธีนี้ยังช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับจุดยืนของบริษัทในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร

องค์กรสามารถสนับสนุนสาเหตุทางสังคมได้ด้วยการจัดความท้าทายด้านสุขภาพในที่ทำงาน เช่น การเดินทน วิ่งทน หรือเลือกให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมด้านสุขภาพกับชุมชนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

5. แต่งตั้งทูตสุขภาวะ

ทุกองค์กรมักมีคนที่ใส่ใจสุขภาพและประสบความสำเร็จไปพร้อมกันเสมอ พนักงานเหล่านี้สามารถเป็นแบบอย่างให้กับคนอื่นๆ ช่วยส่งเสริมให้เพื่อนพนักงานด้วยกันมีชีวิตที่มีสุขภาพดี องค์กรสามารถกำหนดตำแหน่ง “ทูตสุขภาวะ” เพื่อให้พนักงานเหล่านี้เป็นตัวแทนของผู้มีสุขภาพดีในองค์กร

6. ปั่นไปทำงาน

องค์กรสามารถส่งเสริมให้พนักงานปั่นจักรยานมาทำงานแทนการนำรถมา โดยพิจารณาจากระยะทางหากพนักงานส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับที่ทำงานขององค์กร นอกจากช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางแล้วยังช่วยให้พวกเขาลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่สิ่งแวดล้อมอีกด้วย

นอกจากนั้น ยังสามารถจัดทัวร์ปั่นจักรยานระยะสั้นให้พนักงาน ด้วยรางวัลที่มีความหมายสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่ดีที่สุด สิ่งนี้จะส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพที่ดีขึ้นผ่านการปั่นจักรยาน

7. ส่งเสริมให้มีเวลาหยุดพักเป็นช่วงๆ ระหว่างทำงาน

การที่พนักงานนั่งอยู่ที่โต๊ะทำงานเป็นเวลานานโดยไม่มีการเคลื่อนไหวร่างกายอาจประสบปัญหาสุขภาพ เช่น สายตา ปวดหลัง

ปวดหัว กล้ามเนื้อเป็นตะคริว ความเหนื่อยล้า เป็นต้น การให้พนักงานหยุดพักระหว่างงานจะช่วยบรรเทาปัญหาเหล่านี้ องค์สามารถหาวิธีการต่างๆ เพื่อให้พวกเขากระปรี้กระเปร่า และมีช่วงหยุดพักเป็นระยะ

8. รณรงค์เลิกบุหรี่

เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่านิโคตินไม่ใช่ยา แต่จะเติมเชื้อเพลิงให้กับปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวกับหัวใจและปอด การรณรงค์เลิกบุหรี่ในที่ทำงานสามารถช่วยให้พนักงานของคุณเอาชนะนิสัยการสูบบุหรี่ได้ โดยใช้เคล็ดลับบางประการสำหรับการดำเนินการแคมเปญดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น

สร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับผลเสียของการสูบบุหรี่

แสดงวิธีการเลิกบุหรี่ที่เป็นไปได้

ประกาศเขตห้ามสูบบุหรี่รอบองค์กร

รับสมัคร Life Coach กิจกรรมเลิกบุหรี่

เพิ่มแรงจูงใจให้พนักงานเลิกบุหรี่

9. เดินไปคุยงานไป

การเดินเป็นการออกกำลังกายที่ดีที่ช่วยให้คนมีร่างกายและจิตใจที่ฟิตในทุกด้าน และการเดินเป็นการออกกำลังกายที่สามารถทำได้ทุกที่ทุกเวลา องค์กรสามารถนำการเดินนี้ไปเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีในรูปแบบของ "เดินไปคุยงานไป" เช่น จัดการประชุมหรือการอภิปรายที่ใช้คนกลุ่มเล็กๆ ไม่สำคัญขณะเดินแทนการนั่งในห้องปิด

10. อนุญาตชั่วโมงการทำงานที่ยืดหยุ่น

 

จก ร่วมพิธี 28.7.66 (4).jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

ในวันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 สรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู มอบหมายให้ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ดังนี้

1. เวลา 07.00 น. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ณ วัดมหาชัย

2. เวลา 18.00น. พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมอนาลโย ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู

ปลูกต้นไม้ 18.7.66 (14).jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภูเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา กิจกรรมการปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566 ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2566

ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2566 นางกนกภรณ์ อินไชย สรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู พร้อมเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา กิจกรรมการปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566 เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณ ที่ทรงได้ปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการ รวมถึงเพื่อป้องกันผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นและหมอกควัน ณ บ้านหนองกุงจารย์ผาง ม.6 ต.หนองเรือ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู

บอกเล่าข่าวเที่ยง10.7.66.jpg

เจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู ไปประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดเสียงตามสาย รายการ "บอกเล่า ข่าวเที่ยง"

วันที่ 10 กรกฎาคม 2566 นางกนกภรณ์ อินไชย สรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี ไปประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดเสียงตามสาย รายการ “บอกเล่า ข่าวเที่ยง” ในระหว่างเวลา 12.00 น.-12.30 น. ณ สถานีสือสารจังหวัด ชั้น 4 อาคารศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อบอกเล่าข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับกรมสรรพสามิต ให้บุคลากรของส่วนราชการ หน่วยงานและประชาชนที่มาติดต่อราชการ ได้รับทราบ