สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู
Nongbualamphu Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

หนองบัวลำภู_กิจกรรม3_1.jpg

ร่วมออกหน่วยบริการตามโครงการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"

สรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู ร่วมออกหน่วยบริการตามโครงการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" เพื่อนำบริการของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภูออกให้บริการประชาชน ในพื้นที่เป้าหมายตามแผนออกหน่วยบริการฯ ของจังหวัดหนองบัวลำภู

หนองบัวลำภู_กิจกรรม7_1.jpg

"รับมอบตู้เย็นผู้โชคดีประจำปี 2555" ผู้โชคดีที่ร่วมซื้อสลากกาชาด กับสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู

"รับมอบตู้เย็นผู้โชคดีประจำปี 2555" ผู้โชคดีที่ร่วมซื้อสลากกาชาด กับสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู