สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู
Nongbualamphu Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ.jpg

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ภาคความรู้ ครั้งที่ 1 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ภาคความรู้ ครั้งที่ 1 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี

BCD.jpg

กิจกรรม Big Cleaning Day จังหวัดหนองบัวลำภู

นายจารุวัฒน์ นูกลึง พร้อมด้วยคณะฯ ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 ของจังหวัดหนองบัวลำภู เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ณ บริเวณโซนที่รับผิดชอบ 

CSR-2560.jpg

กิจกรรมช่วยเหลือสังคมและชุมชน สร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

นายจิรวิวัฒน์ นิคม สรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู พร้อมด้วยคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดหนองบัวลำภู (คบจ.) ร่วมจัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคมและชุมชน สร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 ณ บริเวณอาคารพักอาศัยข้าราชการสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู โดยนายสมศักดิ์ แสนหิรัณย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งกิจกรรมในวันดังกล่าวได้จัดให้มีการถวายเพลภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ ร่วมปลูกต้นไม้ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ และกิจกรรมการละเล่นแบบไทย ตามประเพณีสงกรานต์

จังหวัดเคลื่อนที่.jpg

ออกหน่วยบริการตามโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"

นายจิรวิวัฒน์ นิคม สรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู พร้อมคณะ ร่วมออกหน่วยบริการตามโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ในวันที่ 26 เมษายน 2560 ณ โรงเรียนบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลโนนสัง อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

วางพวงมาลา.jpg

ร่วมพิธีวางพวงมาลาวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 

นายจิรวิวัฒน์ นิคม สรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู พร้อมคณะ ร่วมพิธีวางพวงมาลาวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ร่วมกับคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดหนองบัวลำภู (คบจ.) เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 ณ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

สงกรานต์.jpg

ร่วมพิธีรดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ ปี 2560

นายจิรวิวัฒน์ นิคม สรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู พร้อมคณะ ร่วมพิธีรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เนื่องในวันสงกรานต์ ปี 2560 เมื่อวันพุธที่ 12 เมษายน 2560 ณ บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

1485157320533.jpg

งานรัฐพิธีวันยุทธหัตถี และสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปี 2560 

นายจิรวิวัฒน์ นิคม สรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู พร้อมคณะข้าราชการสังกัดกระทรวงการคลัง ร่วมพิธีวันยุทธหัตถี บวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 ณ ศาลหลักเมืองพระวอ - พระตา  และศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู