สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู
Nongbualamphu Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

20140331_101758.jpg

Knowledge Management
การตรวจพิสูจน์แสตมป์

การตรวจพิสูจน์ของกลางและการกำกับดูแลสินค้าที่ใช้เครื่องหมายแสดงการเสียภาษี (แสตมป์)>>>รายละเอียดเพิ่มเติม<<<

 

logo_nongbualamphu.png

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รับสมัคร 24 - 28 มีนาคม 2557)

>>>อ่านรายละเอียดประกาศ<<<รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รับสมัคร 24 - 28 มีนาคม 2557) ด้วยกรมสรรพสามิต โดยสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักตรวจสอบภาษี

นก.jpg

ขายทอดตลาดรถยนต์

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดรถยนต์ >>>อ่านประกาศ<<<

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ขายทอดตลาดรถยนต์ จำนวน 3 คัน ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์2557 >>>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม<<<

 

dooyankm1.jpg

ศึกษาดูงาน"ด้วยรักและผูกพันส่งเสริมความสัมพันธ์การทำงาน"มิติด้านพัฒนาองค์กร (การจัดการความรู้ของหน่วยงาน)

โครงการ ศึกษาดูงาน "ด้วยรักและผูกพันส่งเสริมความสัมพันธ์การทำงาน" มิติด้านพัฒนาองค์กร (การจัดการความรู้ของหน่วยงาน) ณ บริษัท ขอนแก่นบริวเวอรี่ จำกัด จังหวัดขอนแก่น วันที่ 10 พฤษภาคม 2556

<<<เอกสารประกอบ>>>

kmexhibit1.jpg

โครงการ "การจัดการความรู้การปฏิบัติเกี่ยวกับของกลางในคดีกระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต"การดำเนินคดีตามกฎหมาย ในหน้าที่ความรับผิดชอบของกรมสรรพสามิต

โครงการ "การจัดการความรู้การปฏิบัติเกี่ยวกับของกลางในคดีกระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต" การดำเนินคดีตามกฎหมาย ในหน้าที่ความรับผิดชอบ ของกรมสรรพสามิต โดย วิทยากรจากสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู

<<<Download เอกสารนำเสนอ (Powerpoint)>>>

 

 

 

หนองบัวลำภู_กิจกรรม1_1.jpg

งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 28 กรกฎาคม 2555สรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภูร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล/ทำบุญตักบาตร ณ สนามนเรศวรมหาราช และร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ จุดเทียนชัยถวายพระพร ณ หอประชุมอนาลโย ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

หนองบัวลำภู_กิจกรรม2_1.jpg

Big Cleaning Day

สรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภูร่วมทำกิจกรรมรณรงค์ ทำความสะอาด ตามโครงการ "การรณรงค์ทำความสะอาด (Big Cleaning Day) จังหวัดหนองบัวลำภูและปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ" โดยการทำความสะอาดพื้นที่ภายในศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู 23 กรกฎาคม 2555