สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู
Nongbualamphu Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

7743.jpg

ตลาดไร้เงินสดหนองบัวลำภู

นายจิรวิวัฒน์ นิคม สรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู พร้อมด้วยคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดหนองบัวลำภู ได้ร่วมงานโครงการตลาดไร้เงินสดหนองบัวลำภู เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ณ ตลาดแลงแม่สำเนียง อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู

ประกาศกรมฯ.jpg

ประกาศขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

1400.jpg

การประชุมประจำเดือนกันยายน 2560 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู

นายจิรวิวัฒน์ นิคม สรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู พร้อมเจ้าหน้าที่ทุกคน ร่วมประชุมประจำเดือนกันยายน 2560 ในวันที่ 3 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู ทั้งนี้ นายจิรวิวัฒน์ นิคม สรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู ได้จัดให้มีการถ่ายทอดความรู้ (KM) เกี่ยวกับพระราชบัญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนได้รับทราบด้วย

1637.jpg

ร่วมพิธียกฉัตรพระเมรุมาศจำลอง

นายจิรวิวัฒน์ นิคม สรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธียกฉัตรพระเมรุมาศจำลอง ณ สนามสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู ในวันที่ 4 ตุลาคม 2560 เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล เป็นประธานในพิธีเปิด

28381.jpg

การออกตรวจสถานบริการ ไนท์คลับ ดิสโกเธค ตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี

นายวรวุฒิ นูกลึง นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมออกตรวจให้คำแนะนำกับผู้ประกอบการสถานบริการไนท์คลับ ดิสโกเธค ตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 ณ บ้านบาวแดง เลขที่ 194/512 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 

178440.jpg

การออกหน่วยบริการเคลื่อนที่จังหวัดหนองบัวลำภู

นายนิมิตร ยศราวาส สรรพสามิตพื้นที่สาขานากลาง พร้อมคณะร่วมออกหน่วยบริการประชาชน ตามโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดหนองบัวลำภู ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยน หมู่ที่ 9 ต.ด่านข้าง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธีเปิด

7635.jpg

พิธีบวงสรวงยกเสาเอกการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง

นายจิรวิวัฒน์ นิคม สรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู พร้อมหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ ร่วมพิธีบวงสรวงยกเสาเอกการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง เนื่องในพระราชพิธีถวานพระเพลิงพระบรมศพ จังหวัดละ 1 แห่ง เพื่อเป็นสถานที่ถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชน ณ สนามสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู ในวันที่ 7 กันยายน 2560 เวลา 06.00 น. 

 

งานพิธีวันแม่ 12 สิงหา.jpg

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2560

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2560

นายจิรวิวัฒน์ นิคม สรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู พร้อมด้วยคณะ ร่วมงานพิธีวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 8 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ดังนี้

06.00 น. ร่วมทำบุญตักบาตร ณ วัดพิศาลอรัญญาวาส ต.หนองบัว อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู

08.30 น. ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมอนาลโย ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู