สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู
Nongbualamphu Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

logo_nongbualamphu.png

ขายทอดตลาดของกลาง คดี พ.ร.บ.2527 (รถจักรยานยนต์)

ประกาศสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู ขายทอดตลาดของกลางคดีกระทำผิดพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 รถจักรยายนยนต์ YAMAHA SR400 ในวันที่ 16 ธันวาคม 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู >>คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม<<

logo_nongbualamphu.png

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2557 เพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2558 ตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพสามิต จำนวน 1 อัตรา คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม>>>รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก>>>ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

hประชุมผู้บริหาร2762557.jpg

การประชุมผู้บริหารระดับพื้นที่

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภูเข้าร่วมการประชุมผู้บริหารระดับพื้นที่สังกัดสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 ครั้งที่ 2/2557 วันที่ 27 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมภูดารา รีสอร์ท อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

csrburi57_h.jpg

การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศและความรับผิดชอบต่อสังคม

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภูเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศและความรับผิดชอบต่อสังคม" ระหว่างวันที่ 14-16 พฤษภาคม 2557 ณ อุทยานแห่งชาติภูพาน จังหวัดสกลนคร

logo_nongbualamphu.png

รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

>>>ประกาศ<<<รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษี

logo_nongbualamphu.png

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

>>>ประกาศ<<< รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เข้ารับการสอบในวันที่ 10 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

logo_nongbualamphu.png

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว

อ่านประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักตรวจสอบภาษี พร้อม กำหนดการสอบ