สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู
Nongbualamphu Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

สักการะ27-4-61 (52).jpg

ร่วมพิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อนุสาวรีย์พระวอ-พระตา และศาลเจ้าแม่สองนาง

สรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู นางสาวเสาวณีย์ มาลัยพงษ์ พร้อมคณะ ร่วมพิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อนุสาวรีย์พระวอ-พระตา และศาลเจ้าแม่สองนาง เนื่องในงาน"มหัศจรรย์ นครเขื่อนขันธ์ กาบแก้วบัวบาน หนองบัวลำภู" โดยการบูรณาการส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ในการพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยว การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ศิลปวัฒนธรรมประเพณีวิถีชุมชน และส่งเสริมการตลาดสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน ในวันที่ 25 เมษายน 2561 

เจษ31.3 (37).jpg

วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี 2561

สรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู พร้อมคณะเข้าร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณ ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอันทรงคุณประโยชน์แก่ชาติอเนกอนันต์ตลอดรัชสมัย และวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ ในวันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561 เวลา 07.00 น. ณ หอประชุมอนาลโย ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 

กาแฟ18.4 (21).jpg

ร่วมงานสภากาแฟประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2561

สรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู มอบหมายให้ นายสากล สีเขียว เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส พร้อมคณะเข้าร่วมงานสภากาแฟ ตามหนังสือเชิญสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู กับหัวหน้าส่วนราชการ หัวห้นาหน่วยงาน ผู้แทนส่วนราชการต่างๆ ในวันที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 07.00 น. ณ มูลนิธิรวมน้ำใจหนองบัวลำภู

รุ่นใหญ่29.3 (9).JPG

การออกตรวจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี

สรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู มอบหมายให้ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี นำโดยนายสากล สีเขียว เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส พร้อมคณะ ออกตรวจสถานประกอบการ ในวันที่ 28 มีนาคม 2561 ณ ร้านรุ่นใหญ่ 4.0 เวลา 19.00 - 19.30 น. เพื่อแนะนำกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ผู้ประกอบการรับทราบ พบว่ามีใบอนุญาตแสดงไว้ในที่เปิดเผย ไม่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอลให้เด็กต่ำกว่า 20 ปี โดยมี น.ส.เนาวรัตน์ โสกุล ผู้จัดการร้าน เป็นผู้รับการตรวจ 

โนนสัง28.3 (23).jpg

การออกหน่วยบริการตามโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" 

สรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู ได้เข้าร่วมกับจังหวัดหนองบัวลำภูทำโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" เพื่อนำการบริการงานในหน้าที่ของสำนักงานสรรพสามิต ออกบริการประชาชนในวันที่ 23 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561 ณ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู

bigcleaningday61 (18).jpg

เข้าร่วมโครงการรณรงค์ทำความสะอาด (Big Cleaning Day) จังหวัดหนองบัวลำภู ปี 2561

สรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู มอบหมายให้นายสากล สีเขียว เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส พร้อมคณะเข้าร่วมโครงการรณรงค์ทำความสะอาด (Big Cleaning Day) จังหวัดหนองบัวลำภู ปี 2561 ตามหนังสือเชิญสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และพระบรมวงศานุวงศ์ และเตรียมต้อนรับนายกรัฐมนตรี ในวันที่ 22 มีนาคม 2561 รวมถึงปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ร่มรื่น สวยงาม ในวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ สนามหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ด้านหน้าศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู

สภากาแฟ61 (12).jpg

เข้าร่วมงานสภากาแฟ ประจำเดือน มีนาคม 2561

สรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู มอบหมายให้นายสากล สีเขียว เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส พร้อมคณะเข้าร่วมงานสภากาแฟ ตามหนังสือเชิญสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำเดือน มีนาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะประเด็นต่างๆ ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู กับหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ผู้แทนส่วนราชการต่างๆ ในวันที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 07.00 น. ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู

กรมสรรพสามิต.jpg

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานมุ่งสู่การเป็นองค์การที่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ของกรมสรรพสามิต จึงขอประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานมุ่งสู่การเป็นองค์การที่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล

 

  • เจตนารมณ์ thai1.jpg
  • เจตนารมณ์ eng1.jpg