สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู
Nongbualamphu Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

วันสวรรคตร (6).jpg

ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

สรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู มอบหมายให้นายสากล สีเขียว เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส พร้อมคณะ และนายนิมิตร ยศราวาส สรรพสามิตพื้นที่สาขานากลาง พร้อมคณะ ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 13 ตุลาคม 2561 ณ ลานหน้าอาคารกาญจนาภิเษก อำเภอเมืองหนองบัวลำภู และ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ตามลำดับ

วันปิยะ23.10 (10).jpg

ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2561

สรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู มอบหมายให้นายจารุวัฒน์ นูกลึง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2561 โดยร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีถวายังคมวางพวงมาลาถวายราชสักการะและพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในวันที่ 23 ตุลาคม 2561 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

วันฝนหลวง (4).jpg

ร่วมงานพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ประจำปี 2561

สรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู นางสาวเสาวณีย์ มาลัยพงษ์ พร้อมคณะ เข้าร่วมงานวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระบิดาแห่งฝนหลวง เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ณ หอประชุมอนาลโย ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

ปลูกต้นไม้25.7 (1).jpg

เข้าร่วมโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 66 พรรษา

สรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู พร้อมคณะ เข้าร่วมโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 66 พรรษา โดยจัดกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้งซึ่งเป็นพรรณไม้ประจำรัชกาลที่ 10 ปลูกต้นพะยูงต้นไม้ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 10,000 ต้น และกิจกรรมทำความสะอาด (Big Cleaning Day) บริเวณพื้นที่ภายในศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561

กาแฟร่วมคลัง (1).jpg

เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพในนามกระทรวงการคลัง จัดงานสภากาแฟประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561

สรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู พร้อมคณะ เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพในนามของกระทรวงการคลัง จัดงานสภากาแฟ กรกฎาคม พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู กับหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ผู้แทนส่วนราชการต่างๆ ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 07.00 น. ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู

เพิ่มพื้นที่สีเขียว 3.7 (8).jpg

เข้าร่วม โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองและชุมชน

สรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู พร้อมคณะ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองและชุมชน จ.หนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2561 ณ บริเวณศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 

นากลางออกหน่วย 21.6 (7).jpg

การออกหน่วยบริการตามโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"

สรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภูพร้อมคณะ ได้เข้าร่วมกับจังหวัดหนองบัวลำภูทำโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" เพื่อนำการบริการงานในหน้าที่ของสำนักงานสรรพสามิต ออกบริการประชาชนในวันที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561 ณ โรงเรียนบ้านโนนเมือง อำเภอโนนเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ปลูกป่า29-5-61 (134).jpg

ร่วมกิจกรรมประชารัฐรวมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ปี พ.ศ. 2561

นางสาวเสาวณีย์ มาลัยพงษ์ สรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู พร้อมคณะร่วมกิจกรรมประชารัฐรวมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ปี พ.ศ. 2561 ด้วยคณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันวิสาขบูชาของทุกปี เป็นวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ โดยให้ร่วมกันปลูกต้นไม้ เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนเกิดความรักหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ โดยกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นในวันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.30 น. ณ บริเวณป่าสงวนแห่งชาติหมากหญ้า บ้านห้วยทราย ต.หนองบัว อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู