สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู
Nongbualamphu Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

นากลางออกหน่วย 21.6 (7).jpg

การออกหน่วยบริการตามโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"

สรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภูพร้อมคณะ ได้เข้าร่วมกับจังหวัดหนองบัวลำภูทำโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" เพื่อนำการบริการงานในหน้าที่ของสำนักงานสรรพสามิต ออกบริการประชาชนในวันที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561 ณ โรงเรียนบ้านโนนเมือง อำเภอโนนเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ปลูกป่า29-5-61 (134).jpg

ร่วมกิจกรรมประชารัฐรวมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ปี พ.ศ. 2561

นางสาวเสาวณีย์ มาลัยพงษ์ สรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู พร้อมคณะร่วมกิจกรรมประชารัฐรวมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ปี พ.ศ. 2561 ด้วยคณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันวิสาขบูชาของทุกปี เป็นวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ โดยให้ร่วมกันปลูกต้นไม้ เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนเกิดความรักหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ โดยกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นในวันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.30 น. ณ บริเวณป่าสงวนแห่งชาติหมากหญ้า บ้านห้วยทราย ต.หนองบัว อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู

พระ28-5-61 (43).jpg

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

สรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู มอบหมายให้นายสากล สีเขียว เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส พร้อมคณะเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในวันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 15.30 น. ณ วัดมหาชัย ตำบลลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

สักการะ27-4-61 (52).jpg

ร่วมพิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อนุสาวรีย์พระวอ-พระตา และศาลเจ้าแม่สองนาง

สรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู นางสาวเสาวณีย์ มาลัยพงษ์ พร้อมคณะ ร่วมพิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อนุสาวรีย์พระวอ-พระตา และศาลเจ้าแม่สองนาง เนื่องในงาน"มหัศจรรย์ นครเขื่อนขันธ์ กาบแก้วบัวบาน หนองบัวลำภู" โดยการบูรณาการส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ในการพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยว การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ศิลปวัฒนธรรมประเพณีวิถีชุมชน และส่งเสริมการตลาดสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน ในวันที่ 25 เมษายน 2561 

เจษ31.3 (37).jpg

วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี 2561

สรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู พร้อมคณะเข้าร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณ ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอันทรงคุณประโยชน์แก่ชาติอเนกอนันต์ตลอดรัชสมัย และวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ ในวันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561 เวลา 07.00 น. ณ หอประชุมอนาลโย ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 

กาแฟ18.4 (21).jpg

ร่วมงานสภากาแฟประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2561

สรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู มอบหมายให้ นายสากล สีเขียว เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส พร้อมคณะเข้าร่วมงานสภากาแฟ ตามหนังสือเชิญสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู กับหัวหน้าส่วนราชการ หัวห้นาหน่วยงาน ผู้แทนส่วนราชการต่างๆ ในวันที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 07.00 น. ณ มูลนิธิรวมน้ำใจหนองบัวลำภู

รุ่นใหญ่29.3 (9).JPG

การออกตรวจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี

สรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู มอบหมายให้ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี นำโดยนายสากล สีเขียว เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส พร้อมคณะ ออกตรวจสถานประกอบการ ในวันที่ 28 มีนาคม 2561 ณ ร้านรุ่นใหญ่ 4.0 เวลา 19.00 - 19.30 น. เพื่อแนะนำกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ผู้ประกอบการรับทราบ พบว่ามีใบอนุญาตแสดงไว้ในที่เปิดเผย ไม่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอลให้เด็กต่ำกว่า 20 ปี โดยมี น.ส.เนาวรัตน์ โสกุล ผู้จัดการร้าน เป็นผู้รับการตรวจ 

โนนสัง28.3 (23).jpg

การออกหน่วยบริการตามโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" 

สรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู ได้เข้าร่วมกับจังหวัดหนองบัวลำภูทำโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" เพื่อนำการบริการงานในหน้าที่ของสำนักงานสรรพสามิต ออกบริการประชาชนในวันที่ 23 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561 ณ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู