สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู
Nongbualamphu Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู

ที่อยู่

อาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู ชั้น 2 เลขที่ 69/79 ภายในศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ถ.อุดร-เลย   ต.ลำภู  อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู   39000

เบอร์โทรศัพท์ 042-316763
เบอร์แฟกซ์ 042-312902
อีเมล์  nongbualampoo@excise.go.th

 

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู สาขาเมืองหนองบัวลำภู

ที่อยู่

อาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู ชั้น 1 เลขที่ 69/79 ภายในศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ถ.อุดร-เลย   ต.ลำภู  อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู   39000

เบอร์โทรศัพท์ 042-316764
เบอร์แฟกซ์ 042-312902
อีเมล์ e74605@excise.go.th

 

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู สาขานากลาง

ที่อยู่

ที่ว่าการอำเภอนากลาง ชั้น 1 ถ.อุดร-เลย  ต.นากลาง  อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู   39170

เบอร์โทรศัพท์ 042-359249
เบอร์แฟกซ์ 042-359249
อีเมล์ e74610@excise.go.th