สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู
Nongbualamphu Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department แผนงานและโครงการที่ผิดชอบ

 

แผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

 แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

แผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   

 

 

แผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

แผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562