สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู
Nongbualamphu Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department โครงสร้างองค์กร

  • แผนผังองค์กร4.10.66.png

ผู้บริหารและบุคลากร
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู
 

   

 ท่าน ส เตี้ยง 11.9.66.jpg  

นางกนกภรณ์ อินไชย
สรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู

   

                    ฝ่ายอำนวยการ
                     

 

                       - ว่าง -

 ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี
  18.5.63 (หน หลง).jpg 

ฝ่ายปราบปราม
   


- ว่าง -

ฝ่ายกฎหมาย
 พี่อ้น7.2.65.jpg 

 

นายสากล สีเขียว
เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส


นางอภิรดี รินทะระ
นักวิชา
การสรรพสามิต
 ชำนาญการ

 

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่
สาขาเมืองหนองบัวลำภู

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่
สาขานากลาง

หน ชัยยุทธ25.3.65.jpg 18.5.63 (หน นิมิตร).jpg

นายชัยยุทธ บุตรจันทร์
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ

นายนิมิตร ยศราวาส
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ


 

 


ฝ่ายอำนวยการ  

 

 

- ว่าง -

 

     

 

 

- ว่าง -

     
18.5.63 (พี่อื้น).jpg
  นางจันทร์จิรา ดีแอ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

18.5.63 (หวาน).jpg 

  18.5.63 (นุ๊ก).jpg

18.5.63 (พี่ก้อย).jpg

พี่อ๊อฟ2 26.10.65.jpg   

นางสาวเสาวลักษณ์ ตระแก้วจิตร
พนักงานประจำสำนักงาน

นางสาวสุทธิดา ตระแก้วจิตร
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวลัดดาวัลย์ พลเขต
พนักงานการเงินและบัญชี 
นายกฤติเดช หาญรุ่งโรจน์ 
พนักงานขับรถยนต์

     18.5.63 (น้าเชษ).jpg 

  18.5.63 (พี่ยา).jpg

  พี่นนท์.jpg

18.5.63(พี่หนึ่ง).jpg

นายวิเชษฐ์ ระเวียง
พนักงานขับรถยนต์

 นายสุริยา จันทะวงษ์
พนักงานขับรถยนต์
 นายอานนท์  ประชุมชน
พนักงานขับรถยนต์

นายธีระวัฒน์ ม่วงสนิท
    พนักงานขับรถยนต์ 


 

กลับด้านบน

Rg1-footer.jpg

 

ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี

    18.5.63 (หน หลง).jpg   

นายสากล  สีเขียว
เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส

    พี่กาน11.9.66.jpg  

นางสาวศุภราภรณ์ พลยุทธ
นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ


ปุ้ย 17.2.65.jpg 18.5.63 (พี่ตั๊ก).jpg
นางสาวปิยพร ชัยเดช
นักวิชาการสรรพสามิต
นางสาวปรีดาพร ไวชมภู
นักตรวจสอบภาษี

 

กลับด้านบน

Rg1-footer.jpg

 

ฝ่ายปราบปราม ฝ่ายกฎหมาย
 - ว่าง - พี่อ้น7.2.65.jpg

นางอภิรดี รินทะระ
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ

18.5.63 (หน จิมมี่).jpg

 น้องนิ7.2.65.jpg

นายสุระชัย โสมาณวัฒน์
เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน


นางสาวนิภาพร สังข์สีลา
เจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน

   18.5.63 (บุช).jpg   

น้องแป้ง7.2.65.jpg

นายกรกฤษณ์ ออประเสริฐ
เจ้าพนักงานสรรพสามิต
 นางสาวกิตติยากร พิงชัยภูมิ
นิติกร

 

กลับด้านบน

Rg1-footer.jpg
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองหนองบัวลำภู

        

   หน ชัยยุทธ25.3.65.jpg

  

นายชัยยุทธ บุตรจันทร์
นักวิชาการสรรรพสามิตชำนาญการพิเศษ


งานบริหารทั่วไป งานจัดเก็บภาษี งานปราบปราม
น้องเกด10.3.65.jpg 18.5.63 (พี่ยุ้ย).jpg

 พี่อ๋อย29.10.63.jpg

นางสาวกันยามาศ เบี้ยวโกฏิ
เจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน

นางสาววีรนุช  โฮ้หนู
นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ

นางสาวปิยวดี แสนปราบ
นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ

น้องน็อต10.3.65.jpg เมย์12.1.66.jpg
พี่คม 23.8.66.jpg
 

นางสาวอนงค์ โพธิ์หล้า
เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวภัทรฐิตา เชื้อกลาง
นักวิชาการสรรพสามิต

ว่าที่ร้อยเอกคมกฤษดา ภูหัวเพ็ก
เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน

   


 18.5.63 (พี่หนุ่ย).jpg 
 

   

นายพิทักษ์ รักวิชา
 เจ้าพนักงานธุรการ

 

 

กลับด้านบน

Rg1-footer.jpg

 

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขานากลาง
18.5.63 (หน นิมิตร).jpg
นายนิมิตร ยศราวาส
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ

งานบริหารทั่วไป งานจัดเก็บภาษี งานปราบปราม

- ว่าง -

พี่ติ๊ดตี่29.4.65.jpg

 

  

 

- ว่าง -

 

 

 

 

นางสาวนัยยุณี คล้ายบุตร
นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ
 

 
18.5.63 (แฮ).jpg

  18.5.63 (พี่ปุ้ม).jpg

 

18.5.63 (หนสมพร).jpg
 

นางสาวพรรณี ทับธานี
เจ้าพนักงานสรรพสามิต

นางสาวเสาวลักษณ์ สุพันคุ้ม
เจ้าพนักงานสรรพสามิต

นายสมพร ชาวไทย
เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน

   

 

         15.12.63(พี่เก๋).jpg  

 

   

       นางสาวสุภาพร ยางศรี
        เจ้าพนักงานสรรพสามิต

กลับด้านบน

Rg1-footer.jpg