เกี่ยวกับสำนักงาน > โครงสร้างองค์กร
  

  •   แผนผังองค์กร14.12.63.jpg

ผู้บริหารและบุคลากร
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู
 

สิทธิชัย เพาะปลูก.jpg

นายสิทธิชัย  เพาะปลูก
สรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู

   

         ฝ่ายอำนวยการ
    18.5.63 (หน อี๊ด).jpg

 ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี
  18.5.63 (หน หลง).jpg 

ฝ่ายปราบปราม
 18.5.63 (หน แล้ค).jpg  

ฝ่ายกฎหมาย
         

 

 

- ว่าง -

นายจารุวัฒน์ นูกลึง
นักจัดการงานทั่วไป
ชำนาญการ

นายสากล สีเขียว
เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส

นายชัยณรงค์ จันทร์แสง
นักวิชาการสรรพสามิต
ชำนาญการ


 

 

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่
สาขาเมืองหนองบัวลำภู

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่
สาขานากลาง

3.9.63(หน.สันติ).jpg18.5.63 (หน นิมิตร).jpg

นายสันติ  โพธิ์คำ
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ รักษาราชการแทน
นักวิชาการสรพสามิตชำนาญการพิเศษ
สรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองหนองบัวลำภู

นายนิมิตร ยศราวาส
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
สรรพสามิตพื้นที่สาขานากลาง

 

 


ฝ่ายอำนวยการ  

18.5.63 (หน อี๊ด).jpg

นายจารุวัฒน์ นูกลึง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


    18.5.63 (เหมย).jpg
นางสาวณัฐวรา จันแดง 
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

     
18.5.63 (พี่อื้น).jpg
  นางจันทร์จิรา ดีแอ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

18.5.63 (หวาน).jpg 

 18.5.63 (ลุงน้อย).jpg18.5.63 (พี่ก้อย).jpg18.5.63 (นุ๊ก).jpg 

นางสาวเสาวลักษณ์ ตระแก้วจิตร
พนักงานประจำสำนักงาน

นายชุมพล จันทร์จีน
พนักงานขับรถยนต์ (ส 2) 
นางลัดดาวัลย์ คีรีวงศ์
พนักงานการเงินและบัญชี 
นางสาวสุทธิดา ตระแก้วจิตร
เจ้าพนักงานธุรการ

     18.5.63 (น้าเชษ).jpg 

  18.5.63 (พี่ยา).jpg

  18.5.63 (พี่สมชาย).jpg

18.5.63(พี่หนึ่ง).jpg

นายวิเชษฐ์ ระเวียง
พนักงานขับรถยนต์

 นายสุริยา จันทะวงษ์
พนักงานขับรถยนต์
 นายกันตพงษ์ สุจิมงคล
พนักงานขับรถยนต์

นายธีระวัฒน์ ม่วงสนิท
    พนักงานขับรถยนต์ 


 

กลับด้านบน

Rg1-footer.jpg

 

ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี

    18.5.63 (หน หลง).jpg   

นายสากล  สีเขียว
เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส

    18.5.63 (พี่ยุ้ย).jpg  


นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ


18.5.63 (ปุ้ย).jpg18.5.63 (พี่ตั๊ก).jpg
นางสาวปิยพร ชัยเดช
นักวิชาการสรรพสามิต
นางสาวปรีดาพร ไวชมภู
นักตรวจสอบภาษี

 

กลับด้านบน

Rg1-footer.jpg

 

ฝ่ายปราบปรามฝ่ายกฎหมาย
 18.5.63 (หน แล้ค).jpg - ว่าง -
นายชัยณรงค์ จันทร์แสง
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ

 

18.5.63 (หน จิมมี่).jpg

 18.5.63 (พี่กิ๊ก).jpg

นายสุระชัย โสมาณวัฒน์
เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน

นางสาวสุภาภรณ์ สุมาลี
เจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน

   18.5.63 (บุช).jpg   

 18.5.63 (พี่อุ้ย).jpg

นายกรกฤษณ์ ออประเสริฐ
เจ้าพนักงานสรรพสามิต
  นางสาวอาริสา ปานมณี
นิติกร

 

กลับด้านบน

Rg1-footer.jpg
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองหนองบัวลำภู

    3.9.63(หน.สันติ).jpg    

นายสันติ  โพธิ์คำ
สรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองหนองบัวลำภู

งานบริหารงานทั่วไปงานจัดเก็บภาษีงานปราบปราม
18.5.63 (น้าไพ).jpgพี่อ๋อย29.10.63.jpg18.5.63 (หน แม็ก).jpg
นางอรุณี ใจฉ่ำ
เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน
นางสาวปิยวดี แสนปราบ
นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ
นายวิชญ์พงศ์ สยมภูกลาง
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
15.12.63(พี่เก๋).jpg18.5.63 (ส้ม).jpg
18.5.63 (หน เอง).jpg
 

นางสาวสุภาพร  ยางศรี
 เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวคัทลียา เชยคนชม
นักวิชาการสรรพสามิต
นายธีระศักดิ์ ม่วงสนิท
เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน

  


 18.5.63 (พี่หนุ่ย).jpg 
 

  

นายพิทักษ์ รักวิชา
 เจ้าพนักงานธุรการ

 

 

กลับด้านบน

Rg1-footer.jpg

 

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขานากลาง
18.5.63 (หน นิมิตร).jpg
นายนิมิตร ยศราวาส
สรรพสามิตพื้นที่สาขานากลาง

งานบริหารงานทั่วไปงานจัดเก็บภาษีงานปราบปราม
จ๊อบ 22.10.63.jpg

        ฝ้าย29.10.63.jpg  

8.9.63(เจมส์).jpg
นายพุทธพงศ์  หยั่งยืนยง
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
 นางสาวธัญญธรณ์  หาญกลาง
นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ
นายจักริน  พรหมปัจจา
นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ
 18.5.63 (แฮ).jpg

  18.5.63 (พี่ปุ้ม).jpg


18.5.63 (หนสมพร).jpg
 

นางสาวพรรณี ทับธานี
เจ้าพนักงานสรรพสามิต
นางสาวเสาวลักษณ์ สุพันคุ้ม
เจ้าพนักงานสรรพสามิต

นายสมพร ชาวไทย
เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน

  

     18.5.63 (พี่เปิ้ล).jpg   

  นางสาววาสนา ทองพิมาย
เจ้าพนักงานสรรพสามิต

 

กลับด้านบน

Rg1-footer.jpg