เกี่ยวกับสำนักงาน > พื้นที่รับผิดชอบ
  

จังหวัดหนองบัวลำภู 

     จังหวัดหนองบัวลำภู มีขนาดพื้นที่ประมาณ 3,859.062 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 2,411,928.74 ไร่ ประกอบด้วย 6 อำเภอ คือ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู, อำเภอโนนสัง, อำเภอศรีบุญเรือง, อำเภอนากลาง, อำเภอสุวรรณคูหา, และอำเภอนาวัง
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภูแบ่งพื้นที่รับผิดชอบให้บริการออกเป็น 2 พื้นที่สาขาดังนี้

 แผนที่เมืองหนองบัวลำภู.jpg
รูปจังหวัดหนองบัวลำภู.jpg

พื้นที่สาขาเมืองหนองบัวลำภู

มีพื้นที่รับผิดชอบให้บริการ 3 อำเภอ คือ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู, อำเภอโนนสัง, อำเภอศรีบุญเรือง
( ชั้น1 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู ถ.อุดร-เลย ต.ลำภู อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู ) >>คลิกดูแผนที่<<

พื้นที่สาขานากลาง

มีพื้นที่รับผิดชอบให้บริการ 3 อำเภอ คือ อำเภอนากลาง, อำเภอสุวรรณคูหา, และอำเภอนาวัง
(ชั้น1 ที่ว่าการอำเภอนากลาง ถ.อุดร-เลย ต.นากลาง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู ) >>คลิกดูแผนที่<<


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น