สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู
Nongbualamphu Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department  ข่าวประชาสัมพันธ์

ถวายพระพร 13.5.67.jpg

ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567  >คลิก<

ประกาศแผน 21.3.671.png

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันพ่อ 5.12.66.jpg

5 ธันวาคม 2565 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2566  น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้  ข้าพระพุทธเจ้า สรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู

 

QR Code ประเมินความพึงพอใจหลังรับบริการ 14.11.66.jpg

แบบประเมินความพึงพอใจหลังรับบริการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู สาขาเมืองหนองบัวลำภู

แบบประเมินความพึงพอใจหลังรับบริการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู สาขาเมืองหนองบัวลำภู

เดิน วิ่ง ปั่น 29.10.66 (2).jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู เข้าร่วมโครงการแสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ ณ สนามสมเด็จพระนเรศวร จ.หนองบัวลำภู

ในวันที่ 29 ตุลาคม 2566 เจ้าหน้าที่ในสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู เข้าร่วมโครงการแสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ ณ สนามสมเด็จพระนเรศวร จ.หนองบัวลำภู

ลงนามบันทึกข้อตกลง 27.10.66 (9).jpg

นางกนกภรณ์ อินไชย สรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการขับเคลื่อนนโยบายลดปัจจัยเสี่ยง เหล้า บุหรี่ จังหวัดหนองบัวลำภู

ในวันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2566 นางกนกภรณ์ อินไชย สรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการขับเคลื่อนนโยบายลดปัจจัยเสี่ยง เหล้า บุหรี่ จังหวัดหนองบัวลำภู โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานควบคุมเหล้า บุหรี่ ในจังหวัดหนองบัวลำภู และส่งเสริมให้ประชาชน ลด ละ เลิก การบริโภค เหล้า บุหรี่ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่เป็นสาเหตุของการเจ็บป่วยและการเสียชีวิต ตลอดจนส่งเสริมสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้ปลอดเหล้า บุหรี่ อย่างยั่งยืน รวมถึงประชาสัมพันธ์ และบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมเอราวัณ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีนายศศิน พัฒนภิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธี

ออกหน่วย โนนขมิ้น 26.10.66 (2).jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภูร่วมออกหน่วยบริการตามโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ประจำเดือนตุลาคม 2566

ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2566 นางกนกภรณ์ อินไชย สรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู พร้อมเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ร่วมออกหน่วยบริการตามโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ประจำเดือนตุลาคม 2566 ณ โรงเรียนบ้านห้วยไร่ ม. 9 ต.โนนขมิ้น อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู เพื่อประชาสัมพันธ์วิธีการตรวจสอบแสตมป์สรรพสามิตผ่าน Application สำหรับประชาชนและผู้ประกอบการ ตรวจสอบสินค้าที่อยู่ในพิกัดภาษีสรรพสามิต พร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานบริการตัดผมชายฟรี แก่ประชาชนที่มาร่วมงาน บรรยายกาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มของผู้ได้รับบริการและประชาชนผู้พบเห็น ทั้งยังช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชน และได้ทรงผมที่ถูกใจกลับไปอวดคนที่บ้านด้วย ประชาชนที่ได้รับบริการต่างขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ออกหน่วยบริการในครั้งนี้ เสมือนคำกล่าวที่ว่า "ฮีโร่ ไม่จำเป็นต้องมีพลังวิเศษ แค่มีโอกาสได้ช่วยเหลือผู้อื่น แสดงความเมตตา เข้าอกเข้าใจ และมีความเต็มใจที่ยื่นมือช่วยเหลือ บุคคลเหล่านี้ก็จะกลายเป็นฮีโร่ได้"

สวรรคต 23.10.66 (8).jpg

ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2566 นางกนกภรณ์ อินไชย สรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เวลา 06.30 น. ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์

 

จิตอาสา 13.10.66 (3).jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566

นางกนกภรณ์ อินไชย สรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู พร้อมเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566 เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ในวันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. ณ ลานอนุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 

 

บอกเล่าข่าวเที่ยง13.10.66 (1).jpg

เจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู ไปประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดเสียงตามสาย รายการ "บอกเล่า ข่าวเที่ยง"

วันที่ 12 ตุลาคม 2566 นางกนกภรณ์ อินไชย สรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู สาขาเมืองหนองบัวลำภู ไปประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดเสียงตามสาย รายการ “บอกเล่า ข่าวเที่ยง” ในระหว่างเวลา 12.00 น.-12.30 น. ณ สถานีสือสารจังหวัด ชั้น 4 อาคารศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อบอกเล่าข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับกรมสรรพสามิต ให้บุคลากรของส่วนราชการ หน่วยงานและประชาชนที่มาติดต่อราชการ ได้รับทราบ

ข่าวทั้งหมด

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว