ประชาชน/ผู้เสียภาษี > ถาม-ตอบ
  

สอบถามข้อมูล

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู

ที่อยู่

อาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ถ.อุดร-เลย   ต.ลำภู  อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู   39000

เบอร์โทรศัพท์042-316763
เบอร์แฟกซ์042-312902
อีเมล์ nongbualampoo@excise.go.th

 

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู สาขาเมืองหนองบัวลำภู

ที่อยู่

อาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู ชั้น 1 ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ถ.อุดร-เลย   ต.ลำภู  อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู   39000

เบอร์โทรศัพท์042-316764
เบอร์แฟกซ์042-312902
อีเมล์e74605@excise.go.th

 

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู สาขานากลาง

ที่อยู่

ที่ว่าการอำเภอนากลาง ชั้น 1 ถ.อุดร-เลย  ต.นากลาง  อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู   39170

เบอร์โทรศัพท์042-359249
เบอร์แฟกซ์042-359249
อีเมล์e74610@excise.go.th

 

 ถาม - ตอบ เกี่ยวกับสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู
>>  คลิก  <<