ข่าวประชาสัมพันธ์ > ภาพกิจกรรม
  
QR ระบบจัดการข้อมูลข่าวสาร 9.9.65.jpg
ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบจัดการข้อมูลข่าวสาร เรื่องร้องเรียน และข้อเสนอแนะอัจฉริยะ สำนักงานเลาขานุการกรม กรมสรรพสามิต
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู : ผู้บันทึกข้อมูล 

ผ้าไทย ท่าน ส.ทรงรัตน์31.8.65.png
วันผ้าไทยแห่งชาติ 12 สิงหาคม 2565
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู : ผู้บันทึกข้อมูล 

วันแม่ 12.8.65 (1).jpg
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู : ผู้บันทึกข้อมูล 

วัน ร.10 28.7.65.jpg
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู : ผู้บันทึกข้อมูล