สรรพสามิตพื้นที่นราธิวาสเข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

สรรพสามิตพื้นที่นราธิวาสเข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 10 ในวันที่ 3 มิถุนายน 2562


  • 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg
  • 004.jpg
  • 005.jpg