สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส ร่วมกิจกรรมมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส ร่วมกิจกรรมมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่าง วันที่ 22-24 พฤษภาคม 2562  ณ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส


  • 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg
  • 004.jpg