วันแม่.jpg
กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

วันแม่65.jpg
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

จิตอาสาวันพ่อ.jpg
กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

ทำบุญกรม 90 ปี.jpg
กิจกรรมทำบุญวันสถาปนากรมสรรพสามิตครบรอบ 90 ปี
 : ผู้บันทึกข้อมูล