ความปลอดภัยทางถนน.jpg
กิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

พิธีตักบาตร.jpg
พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 99 รูป
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

จิตอาสามัสยิดกลาง.jpg
กิจกรรมจิตอาสา"เราทำความดีด้วยหัวใจ"
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

พิธีตักบาต.jpg
การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565
 : ผู้บันทึกข้อมูล