เคารพธงชาติ.jpg
กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

หน้าปก.jpg
คณะผู้บริหารกรมสรรพสามิตตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

วันแม่.jpg
กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

วันแม่65.jpg
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
 : ผู้บันทึกข้อมูล