• โปร่งใส
  • โปร่งใส
  • โปร่งใส
  • โปร่งใส
  • โปร่งใส
 

  
หน้าปกr.jpg
การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ประจำปีพุทธศักราช 2563
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

หน้าปก.jpg
วันที่ 27 มีนาคม 2563 นายชนะ ณ ถลาง สรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส ได้ร่วมส่งมอบผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด (แอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือ)
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

new.jpg
ประกาศกรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคลเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ฉบับที่ ๒)
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

cover.jpg
สรรพสามิตพื้นที่นราธิวาสเข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
 : ผู้บันทึกข้อมูล