สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน
Nan Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department  ข่าวประชาสัมพันธ์

13 ต.ค. เย็น111.jpg

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 19.30 น. นางนงลักษณ์ สมัครการ สรรพสามิตพื้นที่น่าน พร้อมด้วยตัวแทนจากฝ่ายกฎหมายและฝ่ายปราบปรามเข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดน่าน

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 19.30 น. นางนงลักษณ์ สมัครการ สรรพสามิตพื้นที่น่าน พร้อมด้วยตัวแทนจากฝ่ายกฎหมายและฝ่ายปราบปรามเข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดน่าน

13 ต.ค. จิตอาสา113.jpg

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางนงลักษณ์ สมัครการ สรรพสามิตพื้นที่น่าน ได้มอบหมายให้ นางจาริณี จินะ หัวหน้าฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษีและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดแม่น้ำคูคลอง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณคลองเปรมประชาราษฎร์

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางนงลักษณ์ สมัครการ สรรพสามิตพื้นที่น่าน ได้มอบหมายให้ นางจาริณี จินะ หัวหน้าฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษีและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดแม่น้ำคูคลอง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณคลองเปรมประชาราษฎร์

13 ต.ค. เช้า 2111.jpg

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 06.30 น. นางนงลักษณ์ สมัครการ สรรพสามิตพื้นที่น่าน พร้อมด้วยตัวแทนจากฝ่ายอำนวยการเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และ พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดน่าน

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 06.30 น. นางนงลักษณ์ สมัครการ สรรพสามิตพื้นที่น่าน พร้อมด้วยตัวแทนจากฝ่ายอำนวยการเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และ พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดน่าน

 

จิตอาสา111.jpg

วันที่ 12 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางนงลักษณ์ สมัครการ สรรพสามิตพื้นที่น่าน ได้มอบหมายให้นายปิยะ รัตนะ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและปราบปราม พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปลูกต้นไม้/ปลูกป่าและกิจกรรมจิตอาสา "วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 รักเอยรักลูก"

  • วันที่ 12 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางนงลักษณ์ สมัครการ สรรพสามิตพื้นที่น่าน ได้มอบหมายให้นายปิยะ รัตนะ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและปราบปราม พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปลูกต้นไม้/ปลูกป่าและกิจกรรมจิตอาสา "วัน
  • แม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 รักเอยรักลูก" เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมาชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง ณ บริเวณหนองน้ำครก บ้านน้ำครกใหม่เกาะสวรรค์ หมู่ที่ 10 ต.กองควาย อ.เมืองน่าน

 

พิธีเช้า111.jpg

วันนี้ เวลา 07.00 น. นางนงลักษณ์ สมัครการ สรรพสามิตพื้นที่น่าน นำคณะข้าราชการ ทำบุญตักบาตร และลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดน่าน

วันนี้ เวลา 07.00 น. นางนงลักษณ์ สมัครการ สรรพสามิตพื้นที่น่าน นำคณะข้าราชการ ทำบุญตักบาตร และลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดน่าน

รพี111.jpg

วันรพี 7 สิงหาคม 2563 เวลา 07.00 น.นางนงลักษณ์ สมัครการ สรรพสามิตพื้นที่น่าน นำคณะข้าราชการร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล
และถวายมาลัยกรสักการะพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์พระบิดาแห่งกฎหมายไทย
ณ หน้าอาคารศาลจังหวัดน่าน

วันรพี 7 สิงหาคม 2563 เวลา 07.00 น.นางนงลักษณ์ สมัครการ สรรพสามิตพื้นที่น่าน นำคณะข้าราชการร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล
และถวายมาลัยกรสักการะพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์พระบิดาแห่งกฎหมายไทย
ณ หน้าอาคารศาลจังหวัดน่าน

จังหวัดเคลื่อนที่ ทุ่งช้าง001.jpg

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. สรรพสามิตพื้นที่น่านมอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายร่วมกับสาขาปัว เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ครั้งที่ 2/2563 ณ โรงเรียนบ้านน้ำเลียง อำเภอทุ่งช้าง​ จังหวัดน่าน

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. สรรพสามิตพื้นที่น่านมอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายร่วมกับสาขาปัว เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ครั้งที่ 2/2563 ณ โรงเรียนบ้านน้ำเลียง อำเภอทุ่งช้าง​ จังหวัดน่าน

ประชุมสัญจรแพร่001.jpg

“สรรพสามิตใกล้ชิดประชาชน เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุม”
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางนงลักษณ์ สมัครการ สรรพสามิตพื้นที่น่าน ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการสรรพสามิตพื้นที่ ครั้งที่ 2/2563 (สัญจร) ณ วัดดอนชัย หมู่ที่ 1 ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่

“สรรพสามิตใกล้ชิดประชาชน เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุม”
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางนงลักษณ์ สมัครการ สรรพสามิตพื้นที่น่าน ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการสรรพสามิตพื้นที่ ครั้งที่ 2/2563 (สัญจร) ณ วัดดอนชัย หมู่ที่ 1 ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ โดยมีนายปัณณทัต ใจทน ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 เป็นประธานการประชุม ซึ่งนอกจากการประชุมแล้ว ยังได้เปิดโอกาสให้ผู้นำท้องถิ่น และผู้ประกอบการสุราชุมชนในตำบลสะเอียบ จำนวน 100 คน เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงถึงบทบาท ภารกิจและหน้าที่ของกรมสรรพสามิต พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการของกรมสรรพสามิต หลังจากเสร็จการประชุมได้ร่วมกันทำบุญถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ และจับจ่ายซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อส่งเสริม สนับสนุนการสร้างงาน สร้างรายได้ ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน เพื่อเป็นการสนองตอบต่อนโยบายของกระทรวงการคลังและกรมสรรพสามิต

คู่มือประชาชน3.jpg

ตามที่กรมสรรพสามิตได้มีการปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชนของกรมสรรพสามิตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 จากคู่มือฯ (ฉบับเดิม) จำนวน 101 กระบวนงาน เป็นคู่มือฯ (ฉบับใหม่) จำนวน 65 กระบวนงาน ในรูปแบบ Infographic ฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งได้จัดทำแบบฟอร์ม 2 ภาษา และเว็บไซต์คู่มือสำหรับประชาชน

ตามที่กรมสรรพสามิตได้มีการปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชนของกรมสรรพสามิตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 จากคู่มือฯ (ฉบับเดิม) จำนวน 101 กระบวนงาน เป็นคู่มือฯ (ฉบับใหม่) จำนวน 65 กระบวนงาน ในรูปแบบ Infographic ฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งได้จัดทำแบบฟอร์ม 2 ภาษา และเว็บไซต์คู่มือสำหรับประชาชน (https://edmanual.excise.go.th) และได้เผยแพร่คู่มือฯ ดังกล่าว ที่เว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการของรัฐบาล (www.info.go.th) โดยท่านสามารถดาวน์โหลดคู่มือประชาชน (ฉบับใหม่) ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ได้ที่เว็บไซต์คู่มือสำหรับประชาชน (https://edmanual.excise.go.th) เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการเข้ารับบริการต่อไป

ประชุมทางถนน001.jpg

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น.
นางนงลักษณ์ สมัครการ สรรพสามิตพื้นที่น่าน
ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
ทางถนน ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดน่าน

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น.นางนงลักษณ์ สมัครการ สรรพสามิตพื้นที่น่าน ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความปลอดภัย ทางถนน ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดน่าน
โดยมีนายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานที่ประชุม

จ.เคลื่อนที่ นาซาว001.jpg

สรรพสามิตพื้นน่าน ร่วมกิจกรรมตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เมื่อเวลา 09.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาซาว อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

สรรพสามิตพื้นน่าน ร่วมกิจกรรมตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ครั้งที่ 1/2563ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เมื่อเวลา 09.00 น.ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาซาว อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่านโดยมีให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราและยาสูบจากชุดให้บริการเคลื่อนที่ของกรมสรรพสามิต และประชาสัมพันธ์

 

บิดาฝนหลวง001.jpg

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 07.30 น.
นางนงลักษณ์ สมัครการ สรรพสามิตพื้นที่น่าน
นำคณะเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด
ในงาน”วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”
ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดน่าน

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 07.30 น.
นางนงลักษณ์ สมัครการ สรรพสามิตพื้นที่น่าน
นำคณะเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด
ในงาน”วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”
ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดน่าน

ปัว วันที่ 5001.jpg

เมื่อวันที่ 5 พ.ย 2562 นางนงลักษณ์ สมัครการ สรรพสามิตพื้นที่น่าน ร่วมกับสนง.สรรพสามิตพื้นที่น่าน สาขาปัว ได้จัดประชุมเพื่อให้ความรู้และรับฟังข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ จากผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบและชี้แจง ระเบียบ ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการผลิตยาเส้นให้กับผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบ และผู้ค้าคนกลางในเขต ต.ริม อ.ท่าวังผา และต.เจดีย์ชัย ต.แงง อ.ปัว จ.น่าน

เมื่อวันที่ 5 พ.ย 2562 นางนงลักษณ์ สมัครการ สรรพสามิตพื้นที่น่าน ร่วมกับสนง.สรรพสามิตพื้นที่น่าน สาขาปัว ได้จัดประชุมเพื่อให้ความรู้และรับฟังข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ จากผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบและชี้แจง ระเบียบ ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการผลิตยาเส้นให้กับผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบ และผู้ค้าคนกลางในเขต ต.ริม อ.ท่าวังผา และต.เจดีย์ชัย ต.แงง อ.ปัว จ.น่าน

1. ณ หอประชุมบ้านปูคา ต.ริม มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 59 ราย
2.ณ หอประชุมบ้านเชียงแล ต.ริม มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 67 ราย
3.ณ หอประชุมบ้านวังม่วง ต.เจดีย์ชัย มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 73 ราย

 

ประชุมเวียงสา001.jpg

วันที่5 พ.ย.62 สรรพสามิตพื้นที่น่าน สาขาเวียงสา เข้าร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านและหัวหน้าส่วนราชการอำเภอนาน้อย ประชาสัมพันธ์ข่าวกรมสรรพสามิตฉบับที่ 56/2562 ลว. 16 ต.ค.62

วันที่5 พ.ย.62 สรรพสามิตพื้นที่น่าน สาขาเวียงสา เข้าร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านและหัวหน้าส่วนราชการอำเภอนาน้อย ประชาสัมพันธ์ข่าวกรมสรรพสามิตฉบับที่ 56/2562 ลว. 16 ต.ค.62และแจ้งหมายเลขโทรศัพท์รับแจ้งเบาะแสการกระทำผิด และแนะนำช่องทางการรับชำระ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต

ยาสูบท่าวังผา001.jpg

เมื่อวันที่ 25 ต.ค 2562 สรรพสามิตพื้นที่น่าน ร่วมกับฝ่ายจัดเก็บภาษี สนง.สรรพสามิตพื้นที่น่านและสนง.สรรพสามิตพื้นที่น่าน สาขาปัว ได้จัดประชุมเพื่อให้ความรู้และรับฟังข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ จากผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบและชี้แจง ระเบียบ ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการผลิตยาเส้นให้กับผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบ

 เมื่อวันที่ 25 ต.ค 2562 สรรพสามิตพื้นที่น่าน ร่วมกับฝ่ายจัดเก็บภาษี สนง.สรรพสามิตพื้นที่น่านและสนง.สรรพสามิตพื้นที่น่าน สาขาปัว ได้จัดประชุมเพื่อให้ความรู้และรับฟังข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ จากผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบและชี้แจง ระเบียบ ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการผลิตยาเส้นให้กับผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบ และผู้ค้าคนกลางในเขต ต.แสนทอง ต.ผาทอง และ ต .ผาตอ อ.ท่าวังผา จ.น่าน
1.ช่วงเช้า ณ หอประชุมบ้านนาหนุน3มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 137 ราย
2.ช่วงบ่าย ณ หอประชุมบ้านแหน1 มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 112 รายรวมทั้งสิ้น 249 ราย

 

แกนนำ001.jpg

วันที่ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสมาน จุมปา รองประธานกรรมการชมรมเครือข่ายภูมิปัญญาสุราพื้นบ้านภาคเหนือ ได้นำตัวแทนผู้ผลิตสุรากลั่นชุมชนของพื้นที่น่าน จำนวน 13 ราย เข้าพบสรรพสามิตพื้นที่น่านเพื่อรับทราบนโยบายด้านการบริหารจัดเก็บภาษีสุราชุมชน

วันที่ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสมาน จุมปา รองประธานกรรมการชมรมเครือข่ายภูมิปัญญาสุราพื้นบ้านภาคเหนือ ได้นำตัวแทนผู้ผลิตสุรากลั่นชุมชนของพื้นที่น่าน จำนวน 13 ราย เข้าพบสรรพสามิตพื้นที่น่านเพื่อรับทราบนโยบายด้านการบริหารจัดเก็บภาษีสุราชุมชน

พบผู้พิพากษา001.jpg

วันที่ 22 -24 ตุลาคม 2562 นางนงลักษณ์ สมัครการ สรรพสามิตพื้นที่น่าน นำคณะข้าราชการเข้าพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดน่าน หัวหน้าอัยการจังหวัดน่าน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดน่าน และผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 เรื่องในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งใหม่

วันที่ 22 -24 ตุลาคม 2562 นางนงลักษณ์ สมัครการ สรรพสามิตพื้นที่น่าน นำคณะข้าราชการเข้าพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดน่าน หัวหน้าอัยการจังหวัดน่าน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดน่าน และผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 เรื่องในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งใหม่

จุดเทียนเย็น001.jpg

วันที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 18.30 น. นางนงลักษณ์ สมัครการ สรรพสามิตพื้นที่น่าน นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่านร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ.2562 ณ ศาลากลางจังหวัดน่านหลังเก่า

วันที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 18.30 น. นางนงลักษณ์ สมัครการ สรรพสามิตพื้นที่น่าน นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่านร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ.2562 ณ ศาลากลางจังหวัดน่านหลังเก่า

ใส่บาตร 23 เช้า001.jpg

วันที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 07.00 น. นางนงลักษณ์ สมัครการ สรรพสามิตพื้นที่น่าน นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่านร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ.2562 ณ ศาลากลางจังหวัดน่านหลังเก่า

วันที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 07.00 น. นางนงลักษณ์ สมัครการ สรรพสามิตพื้นที่น่าน นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่านร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ.2562 ณ ศาลากลางจังหวัดน่านหลังเก่า

รายงานตัวผู้ว่า001.jpg

วันที่ 21 ตุลาคม 2562 นางนงลักษณ์ สมัครการ สรรพสามิตพื้นที่น่าน เข้ารายงานตัวต่อนายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดน่าน ในโอกาสมารับตำแหน่งใหม่

วันที่ 21 ตุลาคม 2562 นางนงลักษณ์ สมัครการ สรรพสามิตพื้นที่น่าน เข้ารายงานตัวต่อนายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดน่าน ในโอกาสมารับตำแหน่งใหม่

ข่าวทั้งหมด

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว